Schema
Datum: 2019-08-19 - 2020-08-18
 
Utskrivet: 2019-08-19 20:10:48
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 34, 2019
 Mån19 Aug00:00-23:59  0001-Övrigt  T135  2019-05-15
   00:00-23:59  7500-MV  C2121, C2123, C2125 Ej bokningsbara på grund av byggnation2019-06-19
   00:00-23:59  0001-Övrigt  KTC-P137, KTC-P139, KTC-P164, KTC-P166, KTC-P168, KTC-P169, KTC-P170, KTC-P171 Ombyggnation2019-05-29
   00:00-23:59  0001-Övrigt  T133  2019-05-15
   00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  0001-Övrigt  P242, P243, P254  2019-05-17
   00:00-23:59  8500-IT-avdelningen  Konsertsal-Föreläsning, Konsertsal-Konsert, Konsertsal-Scen Ombyggnation ny installation2019-02-18
   00:00-23:59  0001-Övrigt  T129, T131, T137, T141, T207, T209, T211, T213, T215, T217, T221  2019-05-28
   00:00-23:59  7500-MV eseC3401 Byggnation i trapphuset2019-08-13
   07:59-08:00 Statskunskap, kandidatkurs Statskunskap, kandidatkurs    Inlämning av uppsatser2019-01-24
R  08:00-09:00    niclah161T107B  2019-08-19
   08:00-17:00  8600-Ekonomiavdelningen  L103  2019-08-14
   08:00-23:59  0001-Övrigt eseHörsal C2, Hörsal C3  2019-08-19
   08:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
A  08:15-11:15  Teknik för lärare usnSpader Teknik för lärare, del 1 av 3(0100) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  08:15-11:15 Betongteknik mtpnSpader Teori Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  08:15-11:15  Praktisk naturvetenskap och teknik, inriktning 4-6 jsdSpader Djur och natur, del 1 av 3(0401) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  08:15-12:15  Företagsekonomi, Externredovisning i bolag och koncerner, kandidatkurs ksrSpader Salstentamen FE301G Tentamen Enskilt bolag(0110) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  08:15-12:15 Medicin, Morfologisk cellbiologi och hematologi, Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi caknAT, Spader Teoretisk morfologi(0100) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  08:15-12:15 Molekylärbiologi och genetik, Molekylärbiologi och genetik Molekylärbiologi och genetik nskT225 Teori (0100) Uppsamlingstenta, Digital salstentamen. Endast för kurser från läsåret 18/19 eller tidigare.2019-08-16
A  08:15-12:15  Psykologi, grundkurs, Psykologi, grundkurs Psykologi, grundkurs  T225 Gruppsykologi(0302)2019-08-16
A  08:15-12:15 Socialt arbete som vetenskap och profession  T225 Digital salstentamen, Strukturella förklaringsmodeller till människors livsvillkor(0054) (Obligatorisk anmälan via studenttjänster)2019-08-16
A  08:15-12:15  Genusvetenskap, grundkurs Genusvetenskap, grundkurs sasdT225 Uppsamlingstentamen, Kön, makt och politik I(0402)2019-08-16
A  08:15-12:15  Kön, makt och politik Kön, makt och politik sasdDigital salstentamen (Prel) Uppsamlingstentamen, Examination I(0100)2019-06-13
A  08:15-12:15 Psykologi, avancerad nivå, Ledarskapspsykologi, Psykologi, avancerad nivå, Ledarskapspsykologi Psykologi, avancerad nivå, Ledarskapspsykologi mihmT225 Digital salstentamen Ledarskapspsykologi (0400)2019-08-16
A  08:15-12:15 Psykologisk temakurs I Psykologisk temakurs I, Psykologisk temakurs I msleDigital salstentamen (Prel) Digital salstentamen Gruppsykologi (PS100G:0310)2019-06-18
A  08:15-12:15 Materiallära för civilingenjörer Materiallära för civilingenjörer jsen, lpd, pkknRuter Teori(0100) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  08:15-12:15 Miljövetenskap, Agroekologi uhlSpader Agroekologiska grunder (0100) Uppsamlingstenta, Skriftlig salstentamen. Endast för kurser från läsåret 18/19 eller tidigare.2019-08-16
A  08:15-12:15  Företagsekonomi, Internationell logistik mnhrSpader Written Examination FE104G, 01002019-08-16
A  08:15-12:15 Medicin B, Fysiologi, Medicin, Fysiologi posAT, Spader Fysiologi (0500) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  08:15-12:15 Sociologi, grundkurs Sociologi, grundkurs, Sociologi, grundkurs jujnAT, Spader Sociologisk teori II(0204) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  08:15-12:15 Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv, Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv jujnSpader Sociologisk teori II(0201) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  08:15-12:15 Sociologi, fortsättningskurs Sociologi, fortsättningskurs, Sociologi, fortsättningskurs accSpader Kvalitativ metod I(0300) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  08:15-12:15 Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv, Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv accSpader Kvalitativ metod I(0300) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  08:15-13:15 Digital bildbehandling hkanRuter Teori(0100) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, Ekonomisk utvärdering, avancerad nivå lhzRuter Salstentamen NA403A Ekonomisk utvärdering (0110)2019-08-16
A  08:15-13:15  Statistik, Undersökningsmetodik, grundkurs fjdRuter Salstentamen ST102G Undersökningsmetodik (0100) Skriftlig salstentamen, Uppsamlingstillfälle 3 av 3.2019-08-16
A  08:15-13:15 Artificiell intelligens Artificiell intelligens fklRuter Teori(0100) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  08:15-13:15 Algebra och analys för högskoleingenjörer mslAT, Ruter Differential- och integralkalkyl (0200) Skriftlig salstentamen. Endast för kurser från läsåret 18/19 eller tidigare.2019-08-16
A  08:15-13:15 Funktioner och derivator jfdRuter Examination(0100) Skriftlig salstentamen. Endast för kurser från läsåret 18/19 eller tidigare.2019-08-16
A  08:15-13:15 Envariabelanalys II  Ruter Teori (0100) Skriftlig uppsamlingstentamen. Endast för kurser från läsåret 18/19 eller tidigare.2019-08-16
A  08:15-13:15 Matematik IIa, inriktning gymnasieskolan  Ruter Envariabelanalys 2 (0200) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  08:15-13:15 Kriminologi I hadRuter Salstentamen, Risk- och skyddsfaktorer: Brott och otrygghet I (0320) OBS! Obligatorisk anmälan via Studenttjänster2019-08-16
A  08:15-13:15  Statistik, Statistisk teori, fortsättningskurs nknRuter Salstentamen ST250G Statistisk teori (0300) Statistisk inferens Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, grundkurs aetSpader Salstenta NA100G Mikroekonomisk teori (0100)2019-08-16
A  08:15-13:15 Matematisk analys för statistiker ashnRuter Examination (0100) Skriftlig salstentamen2019-08-16
   08:15-16:00  3500-JPS kahnÖ203 Planeringsdag2019-06-26
   08:15-17:00  Lärande i det flerspråkiga klassrummet Lärande i det flerspråkiga klassrummet hraHemtenta (utl) Omtentamen publiceras på Blackboard.2018-11-09
   08:15-17:00  Självständigt juridiskt arbete Självständigt juridiskt arbete, Examensarbete inom juristprogrammet, avancerad nivå Examensarbete inom juristprogrammet, avancerad nivå, Rättsvetenskaplig kandidatkurs med examensarbete Rättsvetenskaplig kandidatkurs med examensarbete, Rättsvetenskaplig masterkurs med examensarbete Rättsvetenskaplig masterkurs med examensarbete  L142, L146, L156  2019-08-07
   08:30-09:30  7700-ILU Special  C3102 KFL Elisabet Tina2019-06-12
   08:30-10:00  7500-MV GU C1304 Programledningen läkarprogrammet2019-08-15
   08:30-12:00  7500-MV GU C2407 Tema RU möte2018-11-30
   09:00-10:00  7700-ILU Special  C2202  2019-08-19
R  09:00-10:00    hanpeh172U1183  2019-08-19
   10:00-11:00  7700-ILU Special  C1209 bbokat av Maria Svensson, Biobank2019-08-19
R  10:00-11:00    adalah161T107C  2019-08-19
R  10:00-11:00    axpnC1304 Master2019-08-19
   10:00-12:00       Maja Dobrosavljevic2019-08-15
   10:00-12:00  7500-MVN70003 Medicin C2202 Inför disputation Per-Ola Sundin2019-07-02
   10:15-12:00  7500-MV GU C2409 Möte TA/T11/KOA2019-08-15
   10:15-12:00  Privaträtt Privaträtt laheL144 Omexamination retorik. Rättskoncentrat2019-06-12
   10:15-12:00  Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning förskola Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning förskola, Utbildningsvetenskaplig kärna II, inriktning gymnasieskolan Utbildningsvetenskaplig kärna II, inriktning gymnasieskolan, Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning förskola, Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning 4-6 Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning 4-6, Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning f-3 Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning f-3 bttnF134 Uppsamlingsseminarium delkurs 1
Anmälan görs till utbildningsadm.humus@oru.se senast 2019-08-12
Skriftliga underlag inför uppsamlingsseminariet ska lämnas in senast 2019-08-16
2019-06-04
   10:30-12:00  2000-Handelshögskolan aet, alr, atg, daan, dnjn, eko, hjl, jhkn, klko, ldan, lhz, mnao, mslk, nkr, pky, pom  Ämnesgrupp Nationalekonomi i Karlskoga2019-05-03
R  11:00-12:00    marguh162T107C  2019-08-19
R  11:00-12:00    micamh161M109 M2019-08-18
A  11:59-12:00  Planerad kommunikation I msenHemtentamen Planerad kommunikation - teori och praktik (0103)Hemtentamen, Uppsamlingstentamen.Obs! Obligatorisk anmälan. Du lämnar in din hemtentamen till Studentcentrum., https://www.oru.se/student/tentamen/inlamning-av-arbete-i-studentcentrum/2019-08-14
A  11:59-12:00  Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs hgsnHemtentamen PR och organisation II (0221)Hemtentamen, Uppsamlingstentamen. Obs! Obligatorisk anmälan. Du lämnar in din hemtentamen till Studentcentrum., https://www.oru.se/student/tentamen/inlamning-av-arbete-i-studentcentrum/2019-08-14
A  11:59-12:00  Planerad kommunikation II - Strategi, Planerad kommunikation II - Strategi Planerad kommunikation II - Strategi msenHemtentamen Utvärdering I (02001)Hemtentamen, Uppsamlingstentamen. Obs! Obligatorisk anmälan. Du lämnar in din hemtentamen till Studentcentrum., https://www.oru.se/student/tentamen/inlamning-av-arbete-i-studentcentrum/2019-08-14
A  11:59-12:00  Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, inriktning film Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, inriktning film, Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, inriktning film jnnHemtentamen Film- och mediekonvergens - tillämpningar (0102)Hemtentamen, Uppsamlingstentamen. Obs! Obligatorisk anmälan. Du lämnar in din hemtentamen till Studentcentrum., https://www.oru.se/student/tentamen/inlamning-av-arbete-i-studentcentrum/2019-08-14
   12:00-12:15  Måltidskunskap och värdskap, Verksamhetsförlagd utbildning med självständigt arbete    Slutinlämning Fältdagbok (Inlämningstillfälle 3 av tot. 3 = SISTA inom ramen för kursen). Deadline kl 12,00.
OM betyget är U med rätt till komplettering , har du 10 arbetsdagar på dig att komplettera ditt arbete till betyget G om examinator angivit det i betygskriterierna i Blackboard. 10arbetsdagar räknas from att betyget är registrerat i Ladok. Korrigerad version skall läggas i BB i samma flik som inlämningen skett
2019-04-29
R  12:00-13:00    micamh161M109 M2019-08-18
R  12:00-13:00    sanhev161B2112  2019-08-19
R  12:00-13:00    hanpeh172U1183  2019-08-19
   12:00-16:00  7500-MVN70003 Medicinrwl  Rebecca Wall2019-08-14
   12:00-16:00  7500-MV FOrwlC2409 Rebecca Wall, forskning2019-08-14
   12:15-13:00  7500-MV GU Hörsal C1 Uppstart läkarprogrammet2019-05-27
   12:15-16:00  7000-HV Hörsel GU T16000canr, cnfn, emo, enkn, ewe, gil, hase, jngn, kaeg, sbo, sewn, sgg, skrÖ202 Programmöte Audionomprogramm
OBS! Vi börjar kl. 13.00
2019-08-19
   13:00-14:00  8100-UB cggU2125 Team Medier2019-07-01
R  13:00-14:00    hanpeh172U1183  2019-08-19
R  13:00-14:00    edrfah181B214  2019-08-19
R  13:00-14:00    sanhev161B2112  2019-08-19
R  13:00-14:00    micamh161M109 M2019-08-18
   13:00-15:00  8100-UB Personal på ORU  C2124 Maja Dobrosavljevic2019-08-16
   13:00-17:00  0001-Övrigt Studentcentrum - Studentbokning  Ö201 Örebro studentkår2019-08-16
   13:00-17:00 Medicin, avancerad nivå, Självständigt arbete Medicin, avancerad nivå, Självständigt arbete krnn, trnnC3102 Omexamination T102019-07-25
   13:00-17:00  7500-MV FOmsjaC2407 Möte kring forskningssamarbete2019-06-19
   13:15-15:00  Planerad kommunikation II - Strategi Planerad kommunikation II - Strategi hgsnF136 Uppsamlingsseminarium2019-06-05
   13:15-15:00  7500-MV GUadg, eseC2202 Planeringsmöte Nationella läkarprogramsmötet2019-05-06
   13:15-15:00  Byggmekanik och hållfasthetslära adlnT101  2019-08-12
   13:15-16:00  Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning förskola Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning förskola, Utbildningsvetenskaplig kärna II, inriktning gymnasieskolan Utbildningsvetenskaplig kärna II, inriktning gymnasieskolan, Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning förskola, Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning 4-6 Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning 4-6, Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning f-3 Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning f-3 sbcF134 Uppsamlingsseminarium delkurs 2
Anmälan görs till utbildningsadm.humus@oru.se senast 2019-08-12
Skriftliga underlag inför uppsamlingsseminariet ska lämnas in senast 2019-08-16
2019-06-12
   13:30-17:00  7500-MV GUkifnC1304  2019-08-19
R  14:00-15:00    hanpeh172U1183  2019-08-19
R  14:00-15:00    sanhev161B2112  2019-08-19
R  14:00-15:00    micamh161M109 M2019-08-18
R  14:00-15:00    marguh162T107C  2019-08-19
R  14:00-15:00    davenh171M110 david 07254249452019-08-19
R  14:00-15:00    sarmC1209  2019-08-16
A  14:15-15:15  Engelska IIb, inriktning gymnasieskolan, Engelska IIb, inriktning gymnasieskolan Engelska IIb, inriktning gymnasieskolan msjbRuter Engelsk lingvistik och andraspråksinlärning D(0600) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  14:15-16:15  Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård cakn  Analys av teoretiska utgångspunkter vid förbättringsarbete(0400). Digital salstentamen2019-06-26
A  14:15-16:15  Arbetsterapi, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård cakn  Analys av teoretiska utgångspunkter vid förbättringsarbete(0400). Digital salstentamen2019-06-26
A  14:15-17:15  Medicin, Klinisk medicin I anlsAT, T225 Allmän farmakologi och specifik farmakologi (0200) Digital salstentamen, Örebro2019-08-16
A  14:15-17:15  Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod, Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod Psykologi, avancerad nivå, Klinisk psykologi IV och forskningsmetod lnenPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Skriftlig salstentamen Kvantitativ metod (PS201A:0300)2019-06-04
A  14:15-18:15 Arbetsterapi, Vetenskaplig metod och examensarbete, Arbetsterapi, Vetenskaplig metod och examensarbete Arbetsterapi, Vetenskaplig metod och examensarbete, Arbetsterapi, Forskningsmetodik cnfnRuter Individuell skriftlig examination (0002) Individuell skriftlig examination(0101) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  14:15-18:15  Historia Ib, inriktning gymnasieskolan Historia Ib, inriktning gymnasieskolan, Historia Ib, inriktning gymnasieskolan  Prel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Äldre historia III(2013) Skriftlig salstentamen2019-05-10
A  14:15-18:15  Historia Ib, inriktning gymnasieskolan Historia Ib, inriktning gymnasieskolan, Historia Ib, inriktning gymnasieskolan  Prel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Äldre historia I(2011) Skriftlig salstentamen2019-05-10
A  14:15-18:15  Historia Ib, inriktning gymnasieskolan Historia Ib, inriktning gymnasieskolan, Historia Ib, inriktning gymnasieskolan  Prel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Äldre historia II(2012) Skriftlig salstentamen2019-05-10
A  14:15-18:15  Statskunskap, grundkurs, Statskunskap, grundkurs Statskunskap, grundkurs  Ruter Politisk teori (0010) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  14:15-18:15  Psykologisk temakurs IV Psykologisk temakurs IV rkiSpader Skriftlig salstentamen Emotion och motivation (PS401G:0200)2019-08-16
A  14:15-18:15  Psykologi på en individuell och samhällelig nivå Psykologi på en individuell och samhällelig nivå rkiPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Skriftlig salstentamen Emotion and Motivation (PS711G:0201)2019-08-12
A  14:15-18:15  Medicin, Klinisk medicin I  Spader Klinisk medicin och allmän farmakologi (0100) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  14:15-18:15  Medicin A, Klinisk medicin med allmän farmakologi I anlsPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Klinisk medicin och allmän farmakologi (0101)2019-06-13
A  14:15-18:15  Omvårdnadsvetenskap B, Klinisk omvårdnad III: Specifik omvårdnad av patient med somatisk sjukdom  Prel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Skriftlig salstentamen Omvårdnadsvetenskap (0330) Skriftlig salstentamen2019-05-14
A  14:15-18:15 Byggproduktionsteknik I mtpnRuter Teori Skriftlig salstentamen, Uppsamlingstenta2019-08-16
A  14:15-18:15 Konstruktionsmaterial jsenAT, Spader Salstentamen, 0100 Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  14:15-18:15  Historia, grundkurs  Spader Äldre historia III (2003) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  14:15-18:15  Historia, grundkurs  Spader Äldre historia I (2001) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  14:15-18:15  Historia, grundkurs  Spader Äldre historia II (2002) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  14:15-18:15  Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv jujn  Sociologisk teori II(0201) (HT16-VT18)
Observera denna tenta gäller endast de som läste Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv HT16-VT18
2019-05-31
A  14:15-18:15  Sociologi, grundkurs jujnAT, Spader Sociologisk teori II(0204) HT16-VT18
Observera denna tenta gäller endast de som läste Sociologi, grundkurs HT16-VT18
2019-08-16
A  14:15-18:15  Idrott C, Träningslära inriktning hälsa och äldre laeo, tcuSpader Idrottsnutrition (0400) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  14:15-19:15  Immaterialrätt med EU-rättslig inriktning, avancerad nivå, Immaterialrätt med EU-rättslig inriktning, avancerad nivå Immaterialrätt med EU-rättslig inriktning, avancerad nivå  Ruter Skriftlig tentamen (0300) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  14:15-19:15  Immaterialrätt med EU-rättslig inriktning, avancerad nivå, Immaterialrätt med EU-rättslig inriktning, avancerad nivå Immaterialrätt med EU-rättslig inriktning, avancerad nivå  Prel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Skriftlig tentamen (0300) Skriftlig salstentamen2019-06-24
A  14:15-19:15 Objektorienterad programmering för civilingenjörer  Spader Teori (0100) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  14:15-19:15 Elementär algebra hstSpader Teori (0100) Skriftlig salstentamen. Endast för kurser från läsåret 18/19 eller tidigare.2019-08-16
A  14:15-19:15  Svenska IIa, inriktning gymnasieskolan swdRuter Litteraturens historia II: Från år 1700 t.o.m. naturalismen, Uppsamlingstentamen2019-08-16
A  14:15-19:15  Psykologi B, Personlighetspsykologi och psykopatologi jnbsRuter Skriftlig salstentamen Personlighetspsykologisk forskning V (PS400G:0650). Utfasningstentamen 2. (Tredje och sista tillfället ges under våren 2020.)2019-08-16
A  14:15-19:15  Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad II, kommunikation och lärande  Ruter Skrsiftlig salstentamen Omvårdnadsvetenskap (0200)2019-08-16
A  14:15-19:15  Matematik Ib, inriktning gymnasieskolan Matematik Ib, inriktning gymnasieskolan, Matematik Ia, inriktning gymnasieskolan Matematik Ia, inriktning gymnasieskolan hstRuter Algebra(0110 och 0100) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  14:15-19:15  Nationalekonomi, Industriell organisation, kandidatkurs pkyRuter Salstenta NA301G Industriell organisation (0100)2019-08-16
A  14:15-19:15  Nationell miljörätt, Nationell miljörätt Nationell miljörätt cweRuter Salstentamen. Skriftlig salstentamen (0200)2019-08-16
A  14:15-20:15  Ekonomisk rätt  Ruter Ekonomi, associationsrätt, finansrätt (1000) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  14:15-20:15  Ekonomisk rätt  Spader Finansrätt (0302) Skriftlig salstentamen2019-08-16
A  14:15-20:15  Ekonomisk rätt  AT Skriftlig salstentamen Finansrätt (0720)2019-08-15
A  14:15-20:15 Analytisk kemi, Analytisk kemi Analytisk kemi lygRuter Teori (0100), Uppsamlingstenta, Skriftlig salstentamen2019-08-16
R  15:00-16:00    davenh171M110 david 07254249452019-08-19
R  15:00-16:00    micamh161M109 M2019-08-18
R  15:00-16:00    sanhev161B2112  2019-08-19
R  16:00-17:00    ellheh171B2112  2019-08-19
R  16:00-17:00    micamh161M109 M2019-08-18
R  16:00-17:00    davenh171M110 david 07254249452019-08-19
   16:00-17:00  7500-MV GU  MV1 2019-08-16
   16:15-19:00  0001-Övrigt Studentcentrum - Studentbokning  L109 Qrakemöte Introduktionen2018-12-18
   16:15-19:00  0001-Övrigt Studentcentrum - Studentbokning  L109 Qrakemöte introduktionen2018-12-19
   17:00-18:00  7500-MV FOJulia KönigC2202 Forskningsmöte2019-08-15
R  17:00-18:00    davenh171M110 david 07254249452019-08-19
R  17:00-18:00    ellheh171B2112  2019-08-19
R  17:00-18:00    micamh161M109 M2019-08-19
R  18:00-19:00    davenh171M110 david 07254249452019-08-19
R  18:00-19:00    gusryh151M214 G2019-08-19
R  19:00-20:00    gusryh151M214 G2019-08-19
R  20:00-21:00    gusryh151M214 G2019-08-19
   23:00-23:59  Förskolepedagogik I Förskolepedagogik I    Examinationsuppgift 1, delkurs 3 (Omprov 1): 19/8, senast kl. 23.59, via Urkund2019-05-09
   23:55-23:58  Måltidskunskap och värdskap, Verksamhetsförlagd utbildning med självständigt arbete hegn  Deadline för anmälan till examination MUNTLIG PRESENTATION tisdag den 27 augusti (examinationstillfälle 3 av tot 3 inom ramen för kursen).
Anmälan görs via mail till helene.gustafsson@oru.se
2019-04-29
 Tis20 Aug00:00-23:59  0001-Övrigt  T135  2019-05-15
   00:00-23:59  7500-MV  C2121, C2123, C2125 Ej bokningsbara på grund av byggnation2019-06-19
   00:00-23:59  0001-Övrigt  KTC-P137, KTC-P139, KTC-P164, KTC-P166, KTC-P168, KTC-P169, KTC-P170, KTC-P171 Ombyggnation2019-05-29
   00:00-23:59  0001-Övrigt  T133  2019-05-15
   00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  0001-Övrigt  P242, P243, P254  2019-05-17
   00:00-23:59  8500-IT-avdelningen  Konsertsal-Föreläsning, Konsertsal-Konsert, Konsertsal-Scen Ombyggnation ny installation2019-02-18
   00:00-22:00  0001-Övrigt  T129, T131, T137, T141, T207, T209, T211, T213, T215, T217, T221  2019-05-28
   00:00-23:59  7500-MV eseC3401 Byggnation i trapphuset2019-08-13
   00:00-23:59  0001-Övrigt eseHörsal C2, Hörsal C3  2019-08-19
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
A  07:59-08:00 Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle, Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle Socionomprofessionen i dagens och morgondagens samhälle, Socialt arbete, avancerad nivå, Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård jdrHemtentamen Hemtentamen, Kunskapsbaserad organisering av psykosociala insatser (0720) (OBS, obligatorisk anmälan via studenttjänster)2019-08-14
OR  08:00-09:00    niclah161T107B  2019-08-19
   08:00-10:00  7500-MV ardC1209 Lokaler2019-07-02
   08:00-12:00 Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad II, kommunikation och lärande srnKTC-P164, KTC-P166 Omexamination KTC, termin 4
Blodhantering, CVK, SVP, PICCLINE, PVK, infusion
2019-08-12
   08:00-17:00  8600-Ekonomiavdelningen  L103  2019-08-14
   08:00-23:59  Måltidskunskap och värdskap, Självständigt arbete, Måltidskunskap och värdskap, Verksamhetsförlagd utbildning med självständigt arbete jklo  Tredje inlämningstillfället för självständigt arbete
Inlämnas på Blackboard senast 23.59
2019-06-03
A  08:15-10:15  Geometrisk modellering och simulering  T143 Projektstyrning(0100) Digital salstentamen2019-08-19
A  08:15-10:15  Ingenjörsmetodik M snlnT143 Projektstyrning(0500) Digital salstentamen, Örebro2019-08-19
A  08:15-10:15  Introduktion till ingenjörsarbete inom maskinteknik snlnT143 Ingenjörsarbete, Projektstyrning(0302) Digital salstentamen, Örebro2019-08-16
A  08:15-10:15 Introduktion till ingenjörsarbete inom datateknik aliSpader 0300- Grundläggande programmering, teori Skriftlig salstentamen. Endast för kurser från läsåret 18/19 eller tidigare.2019-08-19
A  08:15-10:15  Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs mseaSpader Professionskunskap I, salstentamen2019-08-19
A  08:15-10:45  Psykologi, fortsättningskurs, Psykologi, fortsättningskurs Psykologi, fortsättningskurs rkiT143 Perceptionspsykologi (0303) Digital salstentamen, Örebro.2019-08-19
A  08:15-10:45 Psykologisk temakurs II Psykologisk temakurs II, Psykologisk temakurs II rkiT143 Digital salstentamen Perceptionspsykologi (PS200G:0320)2019-08-19
A  08:15-11:15  Matematik Ib, inriktning gymnasieskolan Matematik Ib, inriktning gymnasieskolan, Matematik Ia, inriktning gymnasieskolan Matematik Ia, inriktning gymnasieskolan yluPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Geometri 1(0200) Skriftlig salstentamen2019-01-18
A  08:15-11:15  Tekniskt basår jlknPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Ingenjörsintroduktion, del 1 av 2, 3 veckor(0521) Skriftlig salstentamen
Utfasningstenta för studenter som läst kursen HT17 eller tidigare
2018-12-07
A  08:15-11:15 Medicin, Radiografi, diagnostik inom bild- och funktionsmedicin, Medicin C, Diagnostik inom bild- och funktionsmedicin efkPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Diagnostisk bild- och funktionsmedicin(0100) Skriftlig salstentamen2019-04-29
A  08:15-11:15 Mätningsteknik för byggingenjörer jrrdSpader Teori Skriftlig salstentamen2019-08-19
A  08:15-11:15 Förskolepedagogik III Förskolepedagogik III, Förskolepedagogik III ekstPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Experiment, skapande och lek, del 1/3 (0101) Uppsamlingstenta, Skriftlig salstentamen2019-04-15
A  08:15-11:15 Medicin, Radiografi, Introduktion till medicin efkT143 Medicin (0100) Digital salstentamen2019-08-19
A  08:15-11:15  Medicin, Klinisk medicin I anlsAT, T143 Klinisk medicin I (0300) Digital salstentamen, Örebro2019-08-19
A  08:15-11:15 Formningsteknik II nshnSpader Salstentamen, 0100 Skriftlig salstentamen2019-08-19
A  08:15-12:15 Energi- och byggteknik med matematisk modellering, Energi- och byggteknik med matematisk modellering Energi- och byggteknik med matematisk modellering cipnSpader Teori - 0100 Skriftlig salstentamen2019-08-19
A  08:15-12:15  Informatik, Introduktion till IT-säkerhet, avancerad nivå grkn, mnmiSpader Threats and Countermeasure IK404A, 01602019-08-19
A  08:15-12:15  Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation, Samhällsanalys och vetenskaplig kommunikation mpnSpader Välfärdsstatens framväxt och omvandling II(0301) Skriftlig salstentamen2019-08-19
A  08:15-12:15  Företagsekonomi, CSR och företagsetik, avancerad nivå mufnSpader Tentamen Skriftlig salstentamen2019-08-19
A  08:15-12:15 BMLV, Biomedicinsk laboratoriemetodik cknT143 Biomedicinsk laboratoriemetodik (0101) Digital salstentamen2019-08-19
A  08:15-12:15  Företagsekonomi, Logistikstyrning och affärslogistik mnhrSpader Written Exam FE102G (0200)2019-08-19
A  08:15-12:15 Miljövetenskap, Mikrobiell diversitet i mat och miljö jjsPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori (0100) Uppsamlingstenta, Skriftlig salstentamen2019-04-12
A  08:15-12:15 Personalarbete I, Personalarbete I Personalarbete I mldAT, T143 Organisation och ledarskap i förändring I(0300) Digital salstentamen, Örebro2019-08-19
A  08:15-12:15 Omvårdnadsvetenskap, Teori och tillämpning mss  KTC-examination Metoder och tekniker (0600) Praktisk examination2019-05-27
A  08:15-13:15  Beskattningsrätt ahePrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Salstentamen. Tentamen (0200)2019-06-04
A  08:15-13:15  Beskattningsrätt Beskattningsrätt, Beskattningsrätt aheRuter Salstentamen. Tentamen (0100)2019-08-19
A  08:15-13:15 Optimering för civilingenjörer mngnRuter Teori (0100) Skriftlig uppsamlingstentamen2019-08-19
A  08:15-13:15 Linjär algebra hstPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori (0100) Skriftlig uppsamlingstentamen. Endast för kurser från läsåret 18/19 eller tidigare.2019-07-29
A  08:15-13:15 Matematik IIa, inriktning gymnasieskolan hstPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Linjär algebra (0300) Skriftlig uppsamlingstentamen2019-04-26
A  08:15-13:15  Statistik, Urvalsteori, avancerad nivå afeRuter Salstentamen ST406A Urvalsteori (0100) Skriftlig salstentamen2019-08-19
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, fortsättningskurs alrRuter Salstenta NA210G Strategiska beslut, (0210) Uppsamlingstentamen, första tillfället.2019-08-19
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, fortsättningskurs alrRuter Salstenta NA200G Strategiska beslut (0210) Uppsamlingstentamen, första tillfället.2019-08-19
A  08:15-13:15  Nationalekonomi B, Strategiska beslut alrPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Exam NA2025 Strategic Decisions (0210)2019-04-15
A  08:15-13:15 Energiteknik M crknAT, Ruter Salstentamen, 0100, teori Skriftlig salstentamen2019-08-19
A  08:15-13:15 Termodynamik, energi- och miljöteknik crknRuter Salstentamen, 0100, teori Skriftlig salstentamen2019-08-19
A  08:15-13:15 Matematik IIb, inriktning gymnasieskolan, Matematik IIb, inriktning gymnasieskolan Matematik IIb, inriktning gymnasieskolan hstRuter Linjär algebra (0200) Skriftlig salstentamen, omtentamen2019-08-19
A  08:15-13:15 Medicin, avancerad nivå, Anestesiologi II och patofysiologi eam  Skriftlig salstentamen, Anestesiologi II och patofysiologi (0101)2019-06-26
A  08:15-13:15 Kriminologi II aamaT143 Digital salstentamen, Integrativ teori och forskning om orsaker till brott I (0120) OBS! Obligatorisk anmälan via Studenttjänster2019-08-19
A  08:15-13:15  Statistik, Ekonometri, fortsättningskurs tlaPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Salstentamen ST200G Ekonometri (0100) Skriftlig salstentamen2019-05-02
A  08:15-13:15  Statistik, Finansiell ekonometri, fortsättningskurs tlaPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Salstentamen ST230G Finansiell ekonometri (0100) Ekonometri Skriftlig salstentamen, Uppsamlingstillfälle 3 av 3.2019-05-02
A  08:15-13:15  Statistik B, Ekonometri tlaRuter Salstentamen ST2008 Ekonometri (0400) Skriftlig salstentamen, Uppsamlingstillfälle 3 av 3.2019-08-19
A  08:15-13:15  Nationalekonomi, Finansiell ekonometri, avancerad nivå tlaPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Salstenta NA413A Finansiell ekonometri (0100)2019-04-24
A  08:15-13:15  Naturvetenskapligt basår lszPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Kemi, del 1 av 4, 4 veckor (0321) Skriftlig salstentamen
Utfasningstenta
2018-12-07
A  08:15-13:15 Tekniskt basår lszRuter Kemi, del 1 av 2, 4 veckor (0321) Uppsamlingstenta, Skriftlig salstentamen

2019-08-19
A  08:15-13:15 Introduktion till biologi och professionell utveckling pkonPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Teori (0100) Uppsamlingstenta, Skriftlig salstentamen. Endast för kurser från läsåret 18/19 eller tidigare.2019-07-29
   08:15-17:00  3500-JPS aama, akan, cnsl, ctd, fabd, had, jkpn, kiht, lefr, made, nga, rtan, sesd, sifg  Unit day2019-08-13
   08:15-17:00  Rättsvetenskaplig kandidatkurs med examensarbete Rättsvetenskaplig kandidatkurs med examensarbete ehan, epzL144, L146 Opponering2019-06-20
   08:15-17:00  Självständigt juridiskt arbete Självständigt juridiskt arbete, Examensarbete inom juristprogrammet, avancerad nivå Examensarbete inom juristprogrammet, avancerad nivå, Rättsvetenskaplig kandidatkurs med examensarbete Rättsvetenskaplig kandidatkurs med examensarbete, Rättsvetenskaplig masterkurs med examensarbete Rättsvetenskaplig masterkurs med examensarbete  L132, L142, L156  2019-08-07
A  08:15-17:00  Omvårdnadsvetenskap B, Klinisk omvårdnad III: Specifik omvårdnad av patient med somatisk sjukdom    KTC Praktisk examination (0410) Praktisk examination2019-05-14
A  08:15-17:00 Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad II, kommunikation och lärande    KTC Praktiska färdigheter (0310) Praktisk examination2019-05-31
A  08:15-17:00  Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad II, kommunikation och lärande    KTC Praktiska färdigheter (0300) Praktisk examination2019-05-14
   08:15-20:15 Ingenjörsmetodik M Mats RöyterPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Ingenjörsmetodik - Digital uppsamlingstenta (MT103G-0500), 2 timmar. (Ska ges samma dag/tid som MT501G-0302!). Endast för kurser från läsåret 18/19 eller tidigare. Se alltid http://stormsvala.oru.se för dag och tid!2019-07-29
   08:15-20:15 Introduktion till ingenjörsarbete inom maskinteknik Mats RöyterPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Ingenjörsmetodik - Digital uppsamlingstenta del 3 (MT501G-0302), 2 timmar. (Ska ges samma dag/tid som MT103G-0500!). Endast för kurser från läsåret 18/19 eller tidigare. Se alltid http://stormsvala.oru.se för dag och tid!2019-07-29
   08:15-20:15 Formningsteknik II nshnPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Formningsteknik II - Uppsamlingstenta (MT122G-0100), 3 timmar.2019-04-26
   08:30-11:00  7700-ILU Special  C2202 Ledningsgrupp KFC2019-04-26
   09:00-10:00  8700-Studentavdelningen  L118 Utbildning Ladok2019-04-23
   09:00-10:00  7500-MV FOAllan SirsjöC1304 morning lab meetings.2019-08-15
OR  09:00-10:00    niclah161T107B  2019-08-19
   09:00-12:00  8200-Campusavdelningen  L134  2019-08-19
   09:15-17:00  1500-HumUS lenF147 Upptaktsdag - Pedagogik2019-04-03
   09:30-13:30  9100-Extern Finansiering  N2037, N2045 sci life seminarium (N2037 bokat för samtal)2019-05-09
OR  10:00-11:00    johdah131Congrego 3  2019-08-19
OR  10:00-11:00    niclah161T107B  2019-08-19
R  10:00-11:00    sofjoh181M110 sesh 2019-08-16
   10:00-12:00  Måltidskunskap och värdskap, grundkurs jkloGranqvist Lararlagsmöte MÅ004G2019-08-16
R  10:00-12:00    zacpeh181G2  2019-08-19
   10:00-12:00  7500-MV GUardC1304 Inför lärosätestillsyn2019-08-09
   10:00-12:00  Måltidskunskap och värdskap, Sommellerie I mbgStensöta Omexamination, Dryckes- och livsmedelskunskap, Provningsmetodik provkod 06012019-06-10
   10:00-17:00  4000-Musik    Personaldag Loka Brunn2019-07-15
   10:15-12:00  Rättsvetenskaplig introduktionskurs, Rättens grunder jnamL112 PM-seminarium2019-08-19
   10:15-17:00  7500-MV GUddoHörsal C1 Möte med Svensk förening för anatomi2019-02-13
   10:30-12:00  7700-ILU Special  C3102 Bokat av Maria Svensson2019-06-04
OR  11:00-12:00    johdah131Congrego 3  2019-08-19
OR  11:00-12:00    niclah161T107B  2019-08-19
OR  11:00-12:00    miknih161C2122  2019-08-19
R  11:00-12:00    sofjoh181M110 sesh 2019-08-16
   11:00-16:00  7500-MV FOrwlC2407 Rebecca Wall2019-08-19
R  12:00-13:00    johveh181M105 TRUMINSPELNING Johan Vegna 07601975902019-08-14
OR  12:00-13:00    miknih161C2122  2019-08-19
OR  12:00-13:00    elinih161T107B  2019-08-19
R  12:00-13:00    johveh181M107 Trummor o sånt skrammel Johan Vegna 07601975902019-08-19
OR  12:00-13:00    johdah131Congrego 3  2019-08-19
R  12:00-13:00    sofjoh181M110 sesh 2019-08-16
   12:00-13:30  7700-ILU Special eslC2202 KFL forskningsmöte2019-06-13
   12:00-17:00  7000-HV dbrAula Nova Institutionsgemensam uppstartsdag2019-06-19
   12:15-16:00  Övrigt Uppdrag AB  Hörsal L2 "Att studera vid universitetet" Föreläsningar för elever från Thoréns Business School med Maria Axinge. (Uppdrag AB, Kicki Andersson tel 3809.)2019-06-28
R  13:00-14:00    sofjoh181M110 sesh 2019-08-16
R  13:00-14:00    johveh181M105 TRUMINSPELNING Johan Vegna 07601975902019-08-14
OR  13:00-14:00    johdah131Congrego 3  2019-08-19
R  13:00-14:00    johveh181M107 Trummor o sånt skrammel Johan Vegna 07601975902019-08-19
OR  13:00-14:00    elinih161T107B  2019-08-19
OR  13:00-14:00    miknih161C2122  2019-08-19
   13:15-13:45  Beställningsfilm Beställningsfilm ajd  Blackboard-tentamen, Att skriva för beställningsfilm I, (Provkod: 0201).
Anmäl dig genom att skicka en epost till utbildningsadm.humus@oru.se senast 1 augusti!
2019-05-10
   13:15-15:00  Byggmekanik och hållfasthetslära adlnT101  2019-08-12
   13:15-16:00  Måltidskunskap och värdskap, Examensarbete, kandidatkurs aom, mamlK213 Examination examensarbete, tillfälle 32019-01-28
R  14:00-15:00    sofjoh181M110 sesh 2019-08-16
   14:00-15:00  8700-Studentavdelningen  L109  2019-08-12
R  14:00-15:00    johveh181M105 TRUMINSPELNING Johan Vegna 07601975902019-08-14
OR  14:00-15:00    miknih161C2122  2019-08-19
OR  14:00-15:00    elinih161T107B  2019-08-19
R  14:00-15:00    johveh181M107 Trummor o sånt skrammel Johan Vegna 07601975902019-08-19
   14:00-16:00  Måltidskunskap och värdskap, Sommellerie I mbgStensöta Omexamination, Dryckes- och livsmedelskunskap, provkod 06022019-06-10
A  14:15-18:15 Datavetenskapens grunder lsknSpader Teori- 0100 Skriftlig salstentamen. Endast för kurser från läsåret 18/19 eller tidigare.2019-08-19
A  14:15-18:15 Kompilatorer och interpretatorer tpySpader Teori-0100 Skriftlig salstentamen2019-08-19
A  14:15-18:15  Idrott, avancerad nivå, Principer inom nutrition och fysisk aktivitet för sjukdomsprevention och hälsopromotion laeoPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Principer inom nutrition och fysisk aktivitetsepidemiologi(0100) Skriftlig salstentamen2019-05-09
A  14:15-18:15 Arbetsterapi, Professionellt bemötande, Arbetsterapi B, Lärande och kommunikation i det professionella mötet, Arbetsterapi, Professionellt bemötande Arbetsterapi, Professionellt bemötande lssgSpader Lärande och kommunikation (0300) Lärande och kommunikation(0400) Skriftlig salstentamen2019-08-19
A  14:15-18:15  Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad I samt informatik arsPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Omvårdnadsvetenskap (0100) Skriftlig salstentamen2019-07-30
A  14:15-18:15  Omvårdnadsvetenskap B, Klinisk omvårdnad II: Specifik omvårdnad av patient med somatisk sjukdom anls, signPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Omvårdnadsvetenskap (0140) Skriftlig salstentamen2019-06-07
A  14:15-19:15  Svenska IIa, inriktning gymnasieskolan pganSpader Litteraturens historia III: Från symbolismen till idag, Uppsamlingstentamen2019-08-19
A  14:15-19:15  Europa och världen  Spader Europarätt - tentamen (0205) Skriftlig salstentamen2019-08-19
A  14:15-19:15  Europa och världen  AT, Spader Europarätt - tentamen (0207) Skriftlig salstentamen2019-08-19
A  14:15-19:15  Företagsbeskattning, avancerad nivå  Prel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Skriftlig tentamen (0102) Skriftlig salstentamen2019-06-24
A  14:15-19:15  Företagsbeskattning, avancerad nivå  Spader Skriftlig tentamen (0102) Skriftlig salstentamen2019-08-19
A  14:15-19:15  Europarätt och folkrätt smenPrel salstentamen OBS tid kan komma att ändras Salstentamen. Europarätt - Tentamen (0200)2019-06-04
A  14:15-19:15  Europarätt och folkrätt smenSpader Salstentamen. Europarätt - Tentamen (0201)2019-08-19
A  14:15-19:15  Europarätt och folkrätt smenAT, Spader Salstentamen. Europarätt - tentamen (0203)2019-08-19
A  14:15-20:15 Fysiologi, Utvecklingsbiologi och fysiologi aypn, hnbgSpader Teori (0101) Uppsamlingstenta, Skriftlig salstentamen
Fysiologi (0201) Uppsamlingstenta,
2019-08-19
R  15:00-16:00    johveh181M106 TRUMINSPELNING Johan Vegna 07601975902019-08-14
R  15:00-16:00    johveh181M107 Trummor o sånt skrammel Johan Vegna 07601975902019-08-19
OR  15:00-16:00    elinih161T107B  2019-08-19
R  15:00-16:00    sofjoh181M110 sesh 2019-08-16
R  16:00-17:00    sofjoh181M110 sesh 2019-08-16
   16:00-17:00  7500-MV GU  MV1 2019-08-16
   16:00-17:00  7700-ILU Special  C2202 Intervju InfoSam2019-05-27
   16:00-17:00  7500-MV GUddoC1304 Styrelsemöte anatomi2019-08-09
   16:00-17:00  7500-MV GUddoC2407 Amanuensmöte anatomi2019-08-09
R  16:00-17:00    rebohh132M108 Rebecka 073-78721542019-08-18
R  16:00-17:00    rebohh132M109 Rebecka 073-78721542019-08-19
R  16:00-17:00    johveh181M106 TRUMINSPELNING Johan Vegna 07601975902019-08-14
R  16:00-17:00    johveh181M107 Johan Vegna 07601975902019-08-14
R  17:00-18:00    johveh181M107 Johan Vegna 07601975902019-08-14
R  17:00-18:00    johveh181M106 TRUMINSPELNING Johan Vegna 07601975902019-08-14
R  17:00-18:00    sofjoh181M110 sesh 2019-08-16
R  17:00-18:00    rebohh132M109 Rebecka 073-78721542019-08-15
R  17:00-18:00    rebohh132M108 Rebecka 073-78721542019-08-15
R  18:00-19:00    rebohh132M109 Rebecka 073-78721542019-08-15
R  18:00-19:00    rebohh132M108 Rebecka 073-78721542019-08-15
R  18:00-19:00    sofjoh181M110 sesh 2019-08-16
R  18:00-19:00    johveh181M106 TRUMINSPELNING Johan Vegna 07601975902019-08-14
R  18:00-19:00    johveh181M107 Johan Vegna 07601975902019-08-14
 Ons21 Aug00:00-23:59  0001-Övrigt  T135  2019-05-15
   00:00-23:59  7500-MV  C2121, C2123, C2125 Ej bokningsbara på grund av byggnation2019-06-19
   00:00-23:59  0001-Övrigt  KTC-P137, KTC-P139, KTC-P164, KTC-P166, KTC-P168, KTC-P169, KTC-P170, KTC-P171 Ombyggnation2019-05-29
   00:00-23:59  0001-Övrigt  T133  2019-05-15
   00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  0001-Övrigt  P242, P243, P254  2019-05-17
   00:00-23:59  8500-IT-avdelningen  Konsertsal-Föreläsning, Konsertsal-Konsert, Konsertsal-Scen Ombyggnation ny installation2019-02-18
   00:00-23:59  7500-MV eseC3401 Byggnation i trapphuset2019-08-13
   00:00-23:59  0001-Övrigt eseHörsal C2, Hörsal C3  2019-08-19
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Tor22 Aug00:00-23:59  0001-Övrigt  T135  2019-05-15
   00:00-23:59  7500-MV  C2121, C2123, C2125 Ej bokningsbara på grund av byggnation2019-06-19
   00:00-23:59  0001-Övrigt  KTC-P137, KTC-P139, KTC-P164, KTC-P166, KTC-P168, KTC-P169, KTC-P170, KTC-P171 Ombyggnation2019-05-29
   00:00-23:59  0001-Övrigt  T133  2019-05-15
   00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  0001-Övrigt  P242, P243, P254  2019-05-17
   00:00-23:59  8500-IT-avdelningen  Konsertsal-Föreläsning, Konsertsal-Konsert, Konsertsal-Scen Ombyggnation ny installation2019-02-18
   00:00-23:59  7500-MV eseC3401 Byggnation i trapphuset2019-08-13
   00:00-23:59  0001-Övrigt eseHörsal C2, Hörsal C3  2019-08-19
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Fre23 Aug00:00-23:59  0001-Övrigt  T135  2019-05-15
   00:00-23:00  7500-MV  C2121, C2123, C2125 Ej bokningsbara på grund av byggnation2019-06-19
   00:00-23:59  0001-Övrigt  KTC-P137, KTC-P139, KTC-P164, KTC-P166, KTC-P168, KTC-P169, KTC-P170, KTC-P171 Ombyggnation2019-05-29
   00:00-23:59  0001-Övrigt  T133  2019-05-15
   00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  0001-Övrigt  P242, P243, P254  2019-05-17
   00:00-23:59  8500-IT-avdelningen  Konsertsal-Föreläsning, Konsertsal-Konsert, Konsertsal-Scen Ombyggnation ny installation2019-02-18
   00:00-23:59  7500-MV eseC3401 Byggnation i trapphuset2019-08-13
   00:00-18:00  0001-Övrigt eseHörsal C2, Hörsal C3  2019-08-19
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Lör24 Aug00:00-23:59  0001-Övrigt  T135  2019-05-15
   00:00-23:59  0001-Övrigt  KTC-P137, KTC-P139, KTC-P164, KTC-P166, KTC-P168, KTC-P169, KTC-P170, KTC-P171 Ombyggnation2019-05-29
   00:00-23:59  0001-Övrigt  T133  2019-05-15
   00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  0001-Övrigt  P242, P243, P254  2019-05-17
   00:00-23:59  8500-IT-avdelningen  Konsertsal-Föreläsning, Konsertsal-Konsert, Konsertsal-Scen Ombyggnation ny installation2019-02-18
   00:00-23:59  7500-MV eseC3401 Byggnation i trapphuset2019-08-13
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Sön25 Aug00:00-23:59  0001-Övrigt  T135  2019-05-15
   00:00-22:00  0001-Övrigt  KTC-P137, KTC-P139, KTC-P164, KTC-P166, KTC-P168, KTC-P169, KTC-P170, KTC-P171 Ombyggnation2019-05-29
   00:00-23:59  0001-Övrigt  T133  2019-05-15
   00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  0001-Övrigt  P242, P243, P254  2019-05-17
   00:00-23:59  8500-IT-avdelningen  Konsertsal-Föreläsning, Konsertsal-Konsert, Konsertsal-Scen Ombyggnation ny installation2019-02-18
   00:00-23:59  7500-MV eseC3401 Byggnation i trapphuset2019-08-13
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 
Vecka 35, 2019
 Mån26 Aug00:00-23:59  0001-Övrigt  T135  2019-05-15
   00:00-23:59  0001-Övrigt  T133  2019-05-15
   00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  0001-Övrigt  P242, P243, P254  2019-05-17
   00:00-23:59  8500-IT-avdelningen  Konsertsal-Föreläsning, Konsertsal-Konsert, Konsertsal-Scen Ombyggnation ny installation2019-02-18
   00:00-23:59  7500-MV eseC3401 Byggnation i trapphuset2019-08-13
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Tis27 Aug00:00-23:59  0001-Övrigt  T135  2019-05-15
   00:00-23:59  0001-Övrigt  T133  2019-05-15
   00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  0001-Övrigt  P242, P243, P254  2019-05-17
   00:00-23:59  8500-IT-avdelningen  Konsertsal-Föreläsning, Konsertsal-Konsert, Konsertsal-Scen Ombyggnation ny installation2019-02-18
   00:00-23:59  7500-MV eseC3401 Byggnation i trapphuset2019-08-13
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Ons28 Aug00:00-23:59  0001-Övrigt  T135  2019-05-15
   00:00-23:59  0001-Övrigt  T133  2019-05-15
   00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  0001-Övrigt  P242, P243, P254  2019-05-17
   00:00-23:59  8500-IT-avdelningen  Konsertsal-Föreläsning, Konsertsal-Konsert, Konsertsal-Scen Ombyggnation ny installation2019-02-18
   00:00-23:59  7500-MV eseC3401 Byggnation i trapphuset2019-08-13
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Tor29 Aug00:00-23:59  0001-Övrigt  T135  2019-05-15
   00:00-23:59  0001-Övrigt  T133  2019-05-15
   00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  0001-Övrigt  P242, P243, P254  2019-05-17
   00:00-23:59  8500-IT-avdelningen  Konsertsal-Föreläsning, Konsertsal-Konsert, Konsertsal-Scen Ombyggnation ny installation2019-02-18
   00:00-19:00  7500-MV eseC3401 Byggnation i trapphuset2019-08-13
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Fre30 Aug00:00-23:59  0001-Övrigt  T135  2019-05-15
   00:00-23:59  0001-Övrigt  T133  2019-05-15
   00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  0001-Övrigt  P242, P243, P254  2019-05-17
   00:00-23:59  8500-IT-avdelningen  Konsertsal-Föreläsning, Konsertsal-Konsert, Konsertsal-Scen Ombyggnation ny installation2019-02-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Lör31 Aug00:00-23:59  0001-Övrigt  T135  2019-05-15
   00:00-23:59  0001-Övrigt  T133  2019-05-15
   00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  0001-Övrigt  P242, P243, P254  2019-05-17
   00:00-07:00  8500-IT-avdelningen  Konsertsal-Föreläsning, Konsertsal-Konsert, Konsertsal-Scen Ombyggnation ny installation2019-02-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Sön1 Sep00:00-17:00  0001-Övrigt  T135  2019-05-15
   00:00-17:00  0001-Övrigt  T133  2019-05-15
   00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  0001-Övrigt  P242, P243, P254  2019-05-17
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 
Vecka 36, 2019
 Mån2 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-22:00  0001-Övrigt  P242, P243, P254  2019-05-17
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Tis3 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Ons4 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Tor5 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Fre6 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Lör7 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Sön8 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 
Vecka 37, 2019
 Mån9 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Tis10 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Ons11 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Tor12 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Fre13 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Lör14 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Sön15 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 
Vecka 38, 2019
 Mån16 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Tis17 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Ons18 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Tor19 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Fre20 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Lör21 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Sön22 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 
Vecka 39, 2019
 Mån23 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Tis24 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-23:59  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Ons25 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
   00:00-17:00  9400-KomSam Externa bokningar   Friidrott Almby skola långtidsuthyrning2019-08-12
 Tor26 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
 Fre27 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
 Lör28 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
 Sön29 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-23:59  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
 
Vecka 40, 2019
 Mån30 Sep00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
   00:00-22:00  0001-Övrigt  Hörsal P2  2019-03-18
 Tis1 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Ons2 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tor3 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Fre4 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Lör5 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Sön6 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 
Vecka 41, 2019
 Mån7 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tis8 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Ons9 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tor10 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Fre11 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Lör12 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Sön13 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 
Vecka 42, 2019
 Mån14 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tis15 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Ons16 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tor17 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Fre18 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Lör19 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Sön20 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 
Vecka 43, 2019
 Mån21 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tis22 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Ons23 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tor24 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Fre25 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Lör26 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Sön27 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 
Vecka 44, 2019
 Mån28 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tis29 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Ons30 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tor31 Okt00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Fre1 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Lör2 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Sön3 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 
Vecka 45, 2019
 Mån4 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tis5 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Ons6 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tor7 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Fre8 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Lör9 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Sön10 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 
Vecka 46, 2019
 Mån11 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tis12 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Ons13 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tor14 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Fre15 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Lör16 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Sön17 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 
Vecka 47, 2019
 Mån18 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tis19 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Ons20 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tor21 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Fre22 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Lör23 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Sön24 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 
Vecka 48, 2019
 Mån25 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tis26 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Ons27 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tor28 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Fre29 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Lör30 Nov00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Sön1 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 
Vecka 49, 2019
 Mån2 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tis3 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Ons4 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tor5 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Fre6 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Lör7 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Sön8 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 
Vecka 50, 2019
 Mån9 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tis10 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Ons11 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tor12 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Fre13 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Lör14 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Sön15 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 
Vecka 51, 2019
 Mån16 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tis17 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Ons18 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tor19 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Fre20 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Lör21 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Sön22 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 
Vecka 52, 2019
 Mån23 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tis24 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Ons25 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tor26 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Fre27 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Lör28 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Sön29 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 
Vecka 1, 2019
 Mån30 Dec00:00-23:59  0001-Övrigt  K111  2019-04-25
 Tis31 Dec00:00-22:00  0001-Övrigt  K111  2019-04-25

OBS!! Sökningen är för stor och de sista posterna kom inte med. Vi returnerar max 300 bokningar.

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder