Grafiskt schema
Program: Läkarprogrammet termin 10,
Datum: 2018-05-27 - 2018-11-26
 
Utskrivet: 2018-05-27 04:51:39
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.21
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
21 Maj
Ej i sökning
Tisdag
22 Maj
Ej i sökning
Onsdag
23 Maj
Ej i sökning
Torsdag
24 Maj
Ej i sökning
Fredag
25 Maj
Ej i sökning
Lördag
26 Maj
Ej i sökning
Söndag
27 Maj

V.22
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
28 Maj
Tisdag
29 Maj
Onsdag
30 Maj
Torsdag
31 Maj
Datum:2018-05-31 08:15:00 - 2018-05-31 17:00:00
Id:BokningsId_20171115_000000263
Moment:Examination
HSC1 Sofia Ramström
HSC2 Jan Källman

Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88026V18-
C2407, C2409, Hörsal C1, Hörsal C2
Fredag
1 Jun
Datum:2018-06-01 08:15:00 - 2018-06-01 17:00:00
Id:BokningsId_20171115_000000267
Moment:Examination
C2407 Åke Davidsson
C2409 Kristoffer Nilsson
HSC1 Johan Jendle
HSC2 Sara Cajander


Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88026V18-
C2407, C2409, Hörsal C1, Hörsal C2
Lördag
2 Jun
Söndag
3 Jun

V.23
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
4 Jun
Datum:2018-06-04 08:15:00 - 2018-06-04 17:00:00
Id:BokningsId_20180301_000000209
Moment:Examination

Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88026V18-
Hörsal C1
Tisdag
5 Jun
Onsdag
6 Jun
Torsdag
7 Jun
Fredag
8 Jun
Lördag
9 Jun
Söndag
10 Jun

V.24
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
11 Jun
Tisdag
12 Jun
Onsdag
13 Jun
Torsdag
14 Jun
Fredag
15 Jun
Lördag
16 Jun
Söndag
17 Jun

V.25
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
18 Jun
Tisdag
19 Jun
Onsdag
20 Jun
Torsdag
21 Jun
Fredag
22 Jun
Lördag
23 Jun
Söndag
24 Jun

V.26
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
25 Jun
Tisdag
26 Jun
Onsdag
27 Jun
Torsdag
28 Jun
Fredag
29 Jun
Lördag
30 Jun
Söndag
1 Jul

V.27
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
2 Jul
Tisdag
3 Jul
Onsdag
4 Jul
Torsdag
5 Jul
Fredag
6 Jul
Lördag
7 Jul
Söndag
8 Jul

V.28
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
9 Jul
Tisdag
10 Jul
Onsdag
11 Jul
Torsdag
12 Jul
Fredag
13 Jul
Lördag
14 Jul
Söndag
15 Jul

V.29
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
16 Jul
Tisdag
17 Jul
Onsdag
18 Jul
Torsdag
19 Jul
Fredag
20 Jul
Lördag
21 Jul
Söndag
22 Jul

V.30
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
23 Jul
Tisdag
24 Jul
Onsdag
25 Jul
Torsdag
26 Jul
Fredag
27 Jul
Lördag
28 Jul
Söndag
29 Jul

V.31
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
30 Jul
Tisdag
31 Jul
Onsdag
1 Aug
Torsdag
2 Aug
Fredag
3 Aug
Lördag
4 Aug
Söndag
5 Aug

V.32
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
6 Aug
Tisdag
7 Aug
Onsdag
8 Aug
Torsdag
9 Aug
Fredag
10 Aug
Lördag
11 Aug
Söndag
12 Aug

V.33
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
13 Aug
Tisdag
14 Aug
Onsdag
15 Aug
Torsdag
16 Aug
Fredag
17 Aug
Lördag
18 Aug
Söndag
19 Aug

V.34
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
20 Aug
Tisdag
21 Aug
Onsdag
22 Aug
Torsdag
23 Aug
Fredag
24 Aug
Datum:2018-08-24 09:00:00 - 2018-08-24 15:00:00
Id:BokningsId_20180522_000001579
Moment:Omexamination T10
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88026V18-
trnn
C2202
Lördag
25 Aug
Söndag
26 Aug

V.35
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
27 Aug
Datum:2018-08-27 15:15:00 - 2018-08-27 16:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001523
Moment:Introduktion
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
krnn, trnn
Hörsal C2
Tisdag
28 Aug
Datum:2018-08-28 08:15:00 - 2018-08-28 12:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001531
Moment:Biobank, cell och vävnadslagen
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
Fredrik Trossö, knjo
Hörsal F
Datum:2018-08-28 10:15:00 - 2018-08-28 12:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001545
Moment:Systematiska fel
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
kafl
Datum:2018-08-28 13:15:00 - 2018-08-28 14:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001561
Moment:OBLIGATORISKT:
Basal statistik Diagnostiskt prov
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
Anders Magnuson
Datum:2018-08-28 13:15:00 - 2018-08-28 17:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001565
Moment:Statistik, regression och survival
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
Anders Magnuson
Hörsal F
Onsdag
29 Aug
Datum:2018-08-29 08:15:00 - 2018-08-29 12:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001567
Moment:Kvaliativ forskning
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
kbg
Hörsal M
Datum:2018-08-29 10:15:00 - 2018-08-29 12:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001569
Moment:Informationssökning, Referenshantering, Zotero, Bibliometri
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
lzhn
Datum:2018-08-29 13:15:00 - 2018-08-29 16:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001585
Moment:SÖKVERKSTAD
Medicinska biblioteket, anmälan på BB.
Indelat i olika grupper och tillfällen.
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
Torsdag
30 Aug
Datum:2018-08-30 08:15:00 - 2018-08-30 11:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001573
Moment:Akademiskt skrivande på engelska inklusive poster
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
Marie Tapper
Hörsal C2
Datum:2018-08-30 10:15:00 - 2018-08-30 11:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001575
Moment:Forskningsfusk
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
smy
Datum:2018-08-30 13:15:00 - 2018-08-30 17:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001579
Moment:Bioformatik föreläsning + datorövning 15.15-1700
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
drr
Hörsal C3
Fredag
31 Aug
Datum:2018-08-31 08:15:00 - 2018-08-31 12:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001581
Moment:OBLIGATORISKT:
SEMINARIUM:
Etiska dilemman ur medicinks och forskningssynpunkt
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
Rolf Ahlzén
Hörsal C2
Datum:2018-08-31 10:15:00 - 2018-08-31 12:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001583
Moment:OBLIGATORISKT:
Etik studentarbete-CODEX
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
lgn
Lördag
1 Sep
Söndag
2 Sep

V.36
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Sep
Tisdag
4 Sep
Onsdag
5 Sep
Torsdag
6 Sep
Fredag
7 Sep
Lördag
8 Sep
Söndag
9 Sep

V.37
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Sep
Tisdag
11 Sep
Onsdag
12 Sep
Torsdag
13 Sep
Fredag
14 Sep
Lördag
15 Sep
Söndag
16 Sep

V.38
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Sep
Tisdag
18 Sep
Onsdag
19 Sep
Torsdag
20 Sep
Fredag
21 Sep
Lördag
22 Sep
Söndag
23 Sep

V.39
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Sep
Tisdag
25 Sep
Onsdag
26 Sep
Torsdag
27 Sep
Fredag
28 Sep
Lördag
29 Sep
Söndag
30 Sep

V.40
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
1 Okt
Tisdag
2 Okt
Onsdag
3 Okt
Torsdag
4 Okt
Fredag
5 Okt
Lördag
6 Okt
Söndag
7 Okt

V.41
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
8 Okt
Tisdag
9 Okt
Onsdag
10 Okt
Torsdag
11 Okt
Fredag
12 Okt
Lördag
13 Okt
Söndag
14 Okt

V.42
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
15 Okt
Tisdag
16 Okt
Onsdag
17 Okt
Torsdag
18 Okt
Fredag
19 Okt
Lördag
20 Okt
Söndag
21 Okt

V.43
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
22 Okt
Tisdag
23 Okt
Onsdag
24 Okt
Datum:2018-10-24 12:00:00 - 2018-10-24 13:00:00
Id:BokningsId_20180525_000001625
Moment:Studentlunch
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
C2202
Torsdag
25 Okt
Fredag
26 Okt
Lördag
27 Okt
Söndag
28 Okt

V.44
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
29 Okt
Tisdag
30 Okt
Onsdag
31 Okt
Torsdag
1 Nov
Fredag
2 Nov
Lördag
3 Nov
Söndag
4 Nov

V.45
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Nov
Tisdag
6 Nov
Onsdag
7 Nov
Torsdag
8 Nov
Fredag
9 Nov
Lördag
10 Nov
Söndag
11 Nov

V.46
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Nov
Tisdag
13 Nov
Onsdag
14 Nov
Torsdag
15 Nov
Fredag
16 Nov
Lördag
17 Nov
Söndag
18 Nov

V.47
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
19 Nov
Tisdag
20 Nov
Onsdag
21 Nov
Torsdag
22 Nov
Fredag
23 Nov
Lördag
24 Nov
Söndag
25 Nov

V.48
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
26 Nov
Datum:2018-11-26 08:15:00 - 2018-11-26 17:00:00
Id:BokningsId_20180525_000001665
Moment:Posterpresentation
Seminariegrupp x och x kl 8.15-16.00
Närvaro vid poster 12.30-14.00
Gemensam posternärvaro 15.15-16.00
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
trnn
Datum:2018-11-26 15:15:00 - 2018-11-26 16:00:00
Id:BokningsId_20180525_000001651
Moment:Posterpresentation
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
Hörsal C1
Tisdag
27 Nov
Ej i sökning
Onsdag
28 Nov
Ej i sökning
Torsdag
29 Nov
Ej i sökning
Fredag
30 Nov
Ej i sökning
Lördag
1 Dec
Ej i sökning
Söndag
2 Dec
Ej i sökning
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.