Grafiskt schema
Program: Läkarprogrammet termin 10,
Datum: 2017-11-22 - 2018-05-21
 
Utskrivet: 2017-11-22 20:54:01
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.47
2017
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
20 Nov
Ej i sökning
Tisdag
21 Nov
Ej i sökning
Onsdag
22 Nov
Torsdag
23 Nov
Fredag
24 Nov
Lördag
25 Nov
Söndag
26 Nov

V.48
2017
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
27 Nov
Datum:2017-11-27 08:15:00 - 2017-11-27 17:00:00
Id:BokningsId_20170428_000000179
Moment:Posterpresentation - Seminariegrupp 1 & 7 * 0815-0900 Hängning av poster. * 1230-1400 Obligatorisk posternärvaro * 1515-1600 Postergenomgång. Kristoffer Nilsson och Jan Källman
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88011H17-
trnn
Datum:2017-11-27 15:15:00 - 2017-11-27 16:00:00
Id:BokningsId_20170428_000000183
Moment:Posterpresentation - Seminariegrupp 1 & 7.
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88011H17-
trnn
Hörsal C3
Tisdag
28 Nov
Datum:2017-11-28 08:15:00 - 2017-11-28 17:00:00
Id:BokningsId_20170428_000000193
Moment:Posterpresentation - Seminariegrupp 3 & 4 * 0815-0900 Hängning av poster. * 1230-1400 Obligatorisk posternärvaro * 1515-1600 Postergenomgång. Paula Mölling & Johan Jendle
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88011H17-
trnn
Datum:2017-11-28 15:15:00 - 2017-11-28 16:00:00
Id:BokningsId_20170428_000000195
Moment:Posterpresentation - Seminariegrupp 3 & 4.
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88011H17-
trnn
Hörsal C2
Onsdag
29 Nov
Datum:2017-11-29 08:15:00 - 2017-11-29 17:00:00
Id:BokningsId_20170428_000000211
Moment:Posterpresentation - Seminariegrupp 2, 5 & 6 * 0815-0900 Hängning av poster. * 1230-1400 Obligatorisk posternärvaro * 1515-1600 Postergenomgång. Sofia Ramström, Åke davidsson och Henrik Larsson.
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88011H17-
trnn
Datum:2017-11-29 15:15:00 - 2017-11-29 16:00:00
Id:BokningsId_20170428_000000217
Moment:Posterpresentation - Seminariegrupp
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88011H17-
trnn
Hörsal C2
Torsdag
30 Nov
Fredag
1 Dec
Lördag
2 Dec
Söndag
3 Dec

V.49
2017
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
4 Dec
Tisdag
5 Dec
Onsdag
6 Dec
Datum:2017-12-06 12:00:00 - 2017-12-06 13:00:00
Id:BokningsId_20170428_000000221
Moment:Studentlunch
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88011H17-
trnn
C2202
Torsdag
7 Dec
Fredag
8 Dec
Lördag
9 Dec
Söndag
10 Dec

V.50
2017
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
11 Dec
Datum:2017-12-11 08:15:00 - 2017-12-11 12:00:00
Id:BokningsId_20171116_000000165
Moment:Sem III: OBS! Endast grupp seminarehandledare Paula Mölling
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88011H17-
trnn
C2407
Tisdag
12 Dec
Onsdag
13 Dec
Datum:2017-12-13 13:00:00 - 2017-12-13 17:00:00
Id:BokningsId_20170829_000000475
Moment:Sem III: OBS! Endast grupp seminarehandledare Johan Jendle
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88011H17-
trnn
C2411
Torsdag
14 Dec
Datum:2017-12-14 08:15:00 - 2017-12-14 12:00:00
Id:BokningsId_20170428_000000231
Moment:Sem III:
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88011H17-
trnn
C3403-KTC, C3405-KTC, C3407-KTC, C3409-KTC, C3411-KTC, C3413-KTC, C3415-KTC
Datum:2017-12-14 13:00:00 - 2017-12-14 17:00:00
Id:BokningsId_20171012_000000857
Moment:Sem III. Obs! Gäller endast Sofia Ramströms seminariegrupp.
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88011H17-
trnn
C3102
Fredag
15 Dec
Lördag
16 Dec
Söndag
17 Dec

V.51
2017
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
18 Dec
Tisdag
19 Dec
Onsdag
20 Dec
Torsdag
21 Dec
Fredag
22 Dec
Lördag
23 Dec
Söndag
24 Dec

V.52
2017
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
25 Dec
Tisdag
26 Dec
Onsdag
27 Dec
Torsdag
28 Dec
Fredag
29 Dec
Lördag
30 Dec
Söndag
31 Dec

V.1
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
1 Jan
Tisdag
2 Jan
Onsdag
3 Jan
Torsdag
4 Jan
Fredag
5 Jan
Lördag
6 Jan
Söndag
7 Jan

V.2
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
8 Jan
Tisdag
9 Jan
Onsdag
10 Jan
Torsdag
11 Jan
Datum:2018-01-11 08:15:00 - 2018-01-11 17:00:00
Id:BokningsId_20170428_000000239
Moment:Examination
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88011H17-
trnn
C2407, C2409, C3102, Hörsal C1
Fredag
12 Jan
Datum:2018-01-12 08:15:00 - 2018-01-12 17:00:00
Id:BokningsId_20170428_000000241
Moment:Examination
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88011H17-
trnn
C2407, C2409, Hörsal C3
Lördag
13 Jan
Söndag
14 Jan

V.3
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
15 Jan
Datum:2018-01-15 15:15:00 - 2018-01-15 16:00:00
Id:BokningsId_20171109_000000527
Moment:Introduktion
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88026V18-
trnn
Hörsal C3
Tisdag
16 Jan
Datum:2018-01-16 08:15:00 - 2018-01-16 12:00:00
Id:BokningsId_20171109_000000531
Moment:Biobank. Cell och vävnadslagen/Systematiska fel
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88026V18-
Fredrik Trossö, kafl, knjo
Datum:2018-01-16 13:15:00 - 2018-01-16 17:00:00
Id:BokningsId_20171109_000000537
Moment:Basal statistik Diagnostikt prov (obligatoriskt) / Statistik, regression och survival
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88026V18-
Anders Magnuson
Onsdag
17 Jan
Datum:2018-01-17 09:15:00 - 2018-01-17 13:00:00
Id:BokningsId_20171109_000000547
Moment:Informationssökning, Referenshantering Zotero, Bibliometri. Liz Holmgren
Informationssökning, Referenshantering Zotero, Bibliometri
Kvalitativ forskning 11.15-12.30

Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88026V18-
lzhn
Hörsal C3
Datum:2018-01-17 13:15:00 - 2018-01-17 16:00:00
Id:BokningsId_20171109_000000551
Moment:Informationssökning, Referenshantering Zotero, Bibliometri. Liz Holmgren
Informationssökning, Referenshantering Zotero, Bibliometri
Kvalitativ forskning

Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88026V18-
lzhn
Torsdag
18 Jan
Datum:2018-01-18 08:15:00 - 2018-01-18 12:00:00
Id:BokningsId_20171109_000000569
Moment:Seminarium Etiska dilemman ur medicinks och forskningssynpunkt. Obligatoriskt
Forskningsfusk.
Akademiskt skrivande på engelska.


Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88026V18-
Marie Tapper, Rolf Ahlzén, smy
Hörsal C1
Datum:2018-01-18 13:15:00 - 2018-01-18 16:00:00
Id:BokningsId_20171109_000000581
Moment:Seminarium Etiska dilemman ur medicinks och forskningssynpunkt. obligatoriskt
Etik studentarbete-CODEX Obligatoriskt


Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88026V18-
lgn, Rolf Ahlzén
Hörsal C1
Fredag
19 Jan
Datum:2018-01-19 08:15:00 - 2018-01-19 12:00:00
Id:BokningsId_20171109_000000555
Moment:Bioformatik + datorövning 10.15-12.00

Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88026V18-
drr
Hörsal C3
Lördag
20 Jan
Söndag
21 Jan

V.4
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
22 Jan
Tisdag
23 Jan
Onsdag
24 Jan
Torsdag
25 Jan
Fredag
26 Jan
Lördag
27 Jan
Söndag
28 Jan

V.5
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
29 Jan
Tisdag
30 Jan
Onsdag
31 Jan
Torsdag
1 Feb
Fredag
2 Feb
Lördag
3 Feb
Söndag
4 Feb

V.6
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Feb
Tisdag
6 Feb
Onsdag
7 Feb
Torsdag
8 Feb
Fredag
9 Feb
Lördag
10 Feb
Söndag
11 Feb

V.7
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Feb
Tisdag
13 Feb
Onsdag
14 Feb
Torsdag
15 Feb
Fredag
16 Feb
Lördag
17 Feb
Söndag
18 Feb

V.8
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
19 Feb
Tisdag
20 Feb
Onsdag
21 Feb
Torsdag
22 Feb
Fredag
23 Feb
Lördag
24 Feb
Söndag
25 Feb

V.9
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
26 Feb
Tisdag
27 Feb
Onsdag
28 Feb
Datum:2018-02-28 08:15:00 - 2018-02-28 12:00:00
Id:BokningsId_20171115_000000253
Moment:Sem I

Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88026V18-
C2121, C2123, C2125, C2202, C2407, C2409, C2419
Torsdag
1 Mar
Fredag
2 Mar
Lördag
3 Mar
Söndag
4 Mar

V.10
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Mar
Tisdag
6 Mar
Onsdag
7 Mar
Torsdag
8 Mar
Fredag
9 Mar
Lördag
10 Mar
Söndag
11 Mar

V.11
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Mar
Tisdag
13 Mar
Onsdag
14 Mar
Torsdag
15 Mar
Fredag
16 Mar
Lördag
17 Mar
Söndag
18 Mar

V.12
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
19 Mar
Tisdag
20 Mar
Onsdag
21 Mar
Torsdag
22 Mar
Fredag
23 Mar
Lördag
24 Mar
Söndag
25 Mar

V.13
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
26 Mar
Tisdag
27 Mar
Onsdag
28 Mar
Torsdag
29 Mar
Fredag
30 Mar
Lördag
31 Mar
Söndag
1 Apr

V.14
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
2 Apr
Tisdag
3 Apr
Onsdag
4 Apr
Torsdag
5 Apr
Fredag
6 Apr
Lördag
7 Apr
Söndag
8 Apr

V.15
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
9 Apr
Tisdag
10 Apr
Onsdag
11 Apr
Datum:2018-04-11 08:15:00 - 2018-04-11 12:00:00
Id:BokningsId_20171115_000000255
Moment:Sem II

Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88026V18-
C2121, C2123, C2125, C2407, C2409, C2411, C2415
Torsdag
12 Apr
Fredag
13 Apr
Lördag
14 Apr
Söndag
15 Apr

V.16
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
16 Apr
Tisdag
17 Apr
Onsdag
18 Apr
Torsdag
19 Apr
Fredag
20 Apr
Lördag
21 Apr
Söndag
22 Apr

V.17
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
23 Apr
Tisdag
24 Apr
Onsdag
25 Apr
Torsdag
26 Apr
Fredag
27 Apr
Lördag
28 Apr
Söndag
29 Apr

V.18
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
30 Apr
Tisdag
1 Maj
Onsdag
2 Maj
Torsdag
3 Maj
Fredag
4 Maj
Lördag
5 Maj
Söndag
6 Maj

V.19
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
7 Maj
Tisdag
8 Maj
Datum:2018-05-08 08:15:00 - 2018-05-08 12:00:00
Id:BokningsId_20171115_000000261
Moment:Sem III

Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88026V18-
C1304, C2121, C2123, C2125, C2202, C2409, C2411
Onsdag
9 Maj
Torsdag
10 Maj
Fredag
11 Maj
Lördag
12 Maj
Söndag
13 Maj
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.