Grafiskt schema
Program: Läkarprogrammet termin 10,
Datum: 2018-10-16 - 2019-04-15
 
Utskrivet: 2018-10-16 03:14:06
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.42
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
15 Okt
Ej i sökning
Tisdag
16 Okt
Onsdag
17 Okt
Torsdag
18 Okt
Fredag
19 Okt
Lördag
20 Okt
Söndag
21 Okt

V.43
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
22 Okt
Tisdag
23 Okt
Onsdag
24 Okt
Datum:2018-10-24 12:00:00 - 2018-10-24 13:00:00
Id:BokningsId_20181012_000000149
Moment:Studentlinch
En student/seminariegrupp
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
C2202
Torsdag
25 Okt
Fredag
26 Okt
Lördag
27 Okt
Söndag
28 Okt

V.44
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
29 Okt
Tisdag
30 Okt
Onsdag
31 Okt
Torsdag
1 Nov
Fredag
2 Nov
Lördag
3 Nov
Söndag
4 Nov

V.45
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Nov
Tisdag
6 Nov
Onsdag
7 Nov
Torsdag
8 Nov
Fredag
9 Nov
Lördag
10 Nov
Söndag
11 Nov

V.46
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Nov
Datum:2018-11-12 09:15:00 - 2018-11-12 10:00:00
Id:BokningsId_20180525_000001625
Moment:Introduktion till termin 11
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
Hörsal C1
Tisdag
13 Nov
Onsdag
14 Nov
Datum:2018-11-14 08:15:00 - 2018-11-14 12:00:00
Id:BokningsId_20180528_000000905
Moment:OBLIGATORISKT
SEM II
C2411 Seminariegrupp Johan Jendle
C2413 Seminariegrupp Lars-Gunnar Gunnarsson
C2415 Seminariegrupp Åke Davidsson
C2419 Seminariegrupp Sofia Ramström
C1304 Seminariegrupp Sara Cajander
C2202 Seminariegrupp Jan Källman
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
adn, jje, jnka, lgn, Paula Mölling, sarm, scr
C1304, C2202, C2411, C2413, C2415, C2419
Torsdag
15 Nov
Datum:2018-11-15 09:15:00 - 2018-11-15 11:00:00
Id:BokningsId_20180827_000000047
Moment:Föreläsning
Presentationsteknik och kommunikation.
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
met
Törnqvistsalen USÖ
Datum:2018-11-15 13:15:00 - 2018-11-15 17:00:00
Id:BokningsId_20181004_000000417
Moment:OBLIGATORISKT:
SEM II
Seminariegrupp Paula Mölling
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
Paula Mölling
C2419
Fredag
16 Nov
Lördag
17 Nov
Söndag
18 Nov

V.47
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
19 Nov
Tisdag
20 Nov
Onsdag
21 Nov
Torsdag
22 Nov
Fredag
23 Nov
Lördag
24 Nov
Söndag
25 Nov

V.48
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
26 Nov
Datum:2018-11-26 08:15:00 - 2018-11-26 17:00:00
Id:BokningsId_20180525_000001665
Moment:Posterpresentation
Bedömare Sofia Ramström och Åke Davidsson kl 8.15-16.45
Närvaro vid poster 12.30-15.00
Gemensam posternärvaro 15.45-16.45
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
adn, sarm, trnn
Datum:2018-11-26 15:15:00 - 2018-11-26 16:45:00
Id:BokningsId_20180525_000001651
Moment:Posterpresentation
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
Hörsal C1
Tisdag
27 Nov
Datum:2018-11-27 08:15:00 - 2018-11-27 17:00:00
Id:BokningsId_20180525_000001667
Moment:Posterpresentation
Bedömare Paula Mölling och Sara Cajander kl 8.15-16.45
Närvaro vid poster 12.30-15.00
Gemensam posternärvaro 15.45-16.45
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
Paula Mölling, scr, trnn
Datum:2018-11-27 15:15:00 - 2018-11-27 16:45:00
Id:BokningsId_20180525_000001653
Moment:Posterpresentation
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
Hörsal C1
Onsdag
28 Nov
Datum:2018-11-28 08:15:00 - 2018-11-28 17:00:00
Id:BokningsId_20180525_000001671
Moment:Posterpresentation
bedömare Johan Jendle och Lars-Gunnar Gunnarsson
kl 8.15-16.45
Närvaro vid poster 12.30-15.00
Gemensam posternärvaro 15.45-16.45
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
jje, lgn, trnn
Datum:2018-11-28 15:15:00 - 2018-11-28 16:45:00
Id:BokningsId_20180525_000001655
Moment:Posterpresentation
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
jje
Hörsal C1
Torsdag
29 Nov
Fredag
30 Nov
Lördag
1 Dec
Söndag
2 Dec

V.49
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Dec
Tisdag
4 Dec
Onsdag
5 Dec
Datum:2018-12-05 12:00:00 - 2018-12-05 13:00:00
Id:BokningsId_20180525_000001629
Moment:Studentlunch
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
C1304
Torsdag
6 Dec
Datum:2018-12-06 09:15:00 - 2018-12-06 12:00:00
Id:BokningsId_20180904_000000063
Moment:Skrivarstuga anmälan sker på Blacboard
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
trnn
C2407
Fredag
7 Dec
Lördag
8 Dec
Söndag
9 Dec

V.50
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Dec
Tisdag
11 Dec
Onsdag
12 Dec
Datum:2018-12-12 08:15:00 - 2018-12-12 12:00:00
Id:BokningsId_20180917_000000253
Moment:OBLIGATORISKT
SEM III
Seminariegrupp Johan Jendle
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
jje
C2121
Torsdag
13 Dec
Fredag
14 Dec
Datum:2018-12-14 08:15:00 - 2018-12-14 12:00:00
Id:BokningsId_20180528_000000927
Moment:OBLIGATORISKT
SEM III
C2413 Seminariegrupp Lars-Gunnar Gunnarsson
C2415 Seminariegrupp Åke Davidsson
C 2417Seminariegrupp Paula Mölling
C2419 Seminariegrupp Sofia Ramström
C2121 Seminariegrupp Sara Cajander
C2123 Seminariegrupp Jan Källman
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
adn, jnka, lgn, Paula Mölling, sarm, scr
C2121, C2123, C2413, C2415, C2417, C2419
Lördag
15 Dec
Söndag
16 Dec

V.51
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Dec
Tisdag
18 Dec
Onsdag
19 Dec
Torsdag
20 Dec
Fredag
21 Dec
Lördag
22 Dec
Söndag
23 Dec

V.52
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Dec
Tisdag
25 Dec
Onsdag
26 Dec
Torsdag
27 Dec
Fredag
28 Dec
Lördag
29 Dec
Söndag
30 Dec

V.1
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
31 Dec
Tisdag
1 Jan
Onsdag
2 Jan
Torsdag
3 Jan
Fredag
4 Jan
Lördag
5 Jan
Söndag
6 Jan

V.2
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
7 Jan
Tisdag
8 Jan
Onsdag
9 Jan
Torsdag
10 Jan
Fredag
11 Jan
Lördag
12 Jan
Söndag
13 Jan

V.3
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
14 Jan
Tisdag
15 Jan
Onsdag
16 Jan
Datum:2019-01-16 08:15:00 - 2019-01-16 17:00:00
Id:BokningsId_20180525_000001639
Moment:Examination
C2407 Johan Jendle
C2409 Jan Källman
Hörsal C1 Paula Mölling
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
jje, jnka, Paula Mölling
C2407, C2409, Hörsal C1
Torsdag
17 Jan
Datum:2019-01-17 08:15:00 - 2019-01-17 17:00:00
Id:BokningsId_20180525_000001641
Moment:Examination
C2407 Sofia Ramström
Hörsal C1 Åke Davidsson
Hörsal C2 Sara Cajander
Hörsal C3 Lars-Gunnar Gunnarsson
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
adn, lgn, sarm, scr
C2407, Hörsal C1, Hörsal C2, Hörsal C3
Fredag
18 Jan
Lördag
19 Jan
Söndag
20 Jan
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.