Grafiskt schema
Program: Läkarprogrammet termin 10,
Datum: 2018-12-12 - 2019-06-11
 
Utskrivet: 2018-12-12 17:09:58
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.50
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Dec
Ej i sökning
Tisdag
11 Dec
Ej i sökning
Onsdag
12 Dec
Datum:2018-12-12 08:15:00 - 2018-12-12 12:00:00
Id:BokningsId_20180917_000000253
Moment:OBLIGATORISKT
SEM III
Seminariegrupp Johan Jendle
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
jje
C2121
Torsdag
13 Dec
Fredag
14 Dec
Datum:2018-12-14 08:15:00 - 2018-12-14 12:00:00
Id:BokningsId_20180528_000000927
Moment:OBLIGATORISKT
SEM III
C2413 Seminariegrupp Lars-Gunnar Gunnarsson
C 2417Seminariegrupp Paula Mölling
C2419 Seminariegrupp Sofia Ramström
C2121 Seminariegrupp Sara Cajander
C2123 Seminariegrupp Jan Källman
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
jnka, lgn, Paula Mölling, sarm, scr
C2121, C2123, C2413, C2417, C2419
Lördag
15 Dec
Söndag
16 Dec

V.51
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Dec
Tisdag
18 Dec
Datum:2018-12-18 13:15:00 - 2018-12-18 17:00:00
Id:BokningsId_20181023_000001609
Moment:OBLIGATORISKT
SEM III
Seminariegrupp Åke Davidsson
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
adn
C2121
Onsdag
19 Dec
Torsdag
20 Dec
Fredag
21 Dec
Lördag
22 Dec
Söndag
23 Dec

V.52
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Dec
Tisdag
25 Dec
Onsdag
26 Dec
Torsdag
27 Dec
Fredag
28 Dec
Lördag
29 Dec
Söndag
30 Dec

V.1
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
31 Dec
Tisdag
1 Jan
Onsdag
2 Jan
Torsdag
3 Jan
Fredag
4 Jan
Lördag
5 Jan
Söndag
6 Jan

V.2
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
7 Jan
Tisdag
8 Jan
Datum:2019-01-08 08:00:00 - 2019-01-08 18:00:00
Id:BokningsId_20181130_000001845
Moment:Deadline för inläming av synopsis
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
Onsdag
9 Jan
Torsdag
10 Jan
Fredag
11 Jan
Lördag
12 Jan
Söndag
13 Jan

V.3
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
14 Jan
Tisdag
15 Jan
Onsdag
16 Jan
Datum:2019-01-16 08:15:00 - 2019-01-16 17:00:00
Id:BokningsId_20180525_000001639
Moment:Examination
C2407 Johan Jendle
C2409 Jan Källman
Hörsal C1 Paula Mölling
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
jje, jnka, Paula Mölling
C2407, C2409, Hörsal C1
Torsdag
17 Jan
Datum:2019-01-17 08:15:00 - 2019-01-17 17:00:00
Id:BokningsId_20180525_000001641
Moment:Examination
C2407 Sofia Ramström
Hörsal C1 Åke Davidsson
Hörsal C2 Sara Cajander
Hörsal C3 Lars-Gunnar Gunnarsson
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
adn, lgn, sarm, scr
C2407, Hörsal C1, Hörsal C2, Hörsal C3
Fredag
18 Jan
Lördag
19 Jan
Söndag
20 Jan

V.4
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
21 Jan
Datum:2019-01-21 15:15:00 - 2019-01-21 16:00:00
Id:BokningsId_20181115_000000011
Moment:Föreläsning
Introduktion
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
krnn, trnn
Hörsal C1
Tisdag
22 Jan
Datum:2019-01-22 08:15:00 - 2019-01-22 12:00:00
Id:BokningsId_20181112_000002501
Moment:Föreläsning
Biobank
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
knjo
Törnqvistsalen USÖ
Datum:2019-01-22 09:15:00 - 2019-01-22 10:00:00
Id:BokningsId_20181207_000001003
Moment:Föreläsning
Cell- och vävnadslagen
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
Fredrik Trossö
Datum:2019-01-22 10:15:00 - 2019-01-22 12:00:00
Id:BokningsId_20181207_000001013
Moment:Föreläsning
Systematiska fel
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
kafl
Datum:2019-01-22 13:15:00 - 2019-01-22 16:00:00
Id:BokningsId_20181112_000002551
Moment:Föreläsning
Statistik, regression och survival
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
Anders Magnuson
Törnqvistsalen USÖ
Onsdag
23 Jan
Datum:2019-01-23 10:15:00 - 2019-01-23 12:00:00
Id:BokningsId_20181112_000002519
Moment:Föreläsning
Informationssökning, referenshantering, Zotero, Bibliometri
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
eson
C3419-KTC, C3421-KTC
Datum:2019-01-23 13:15:00 - 2019-01-23 17:00:00
Id:BokningsId_20181112_000002555
Moment:Sökverkstad, anmälan på Blackboard.
Grupp I kl 13.15-15.00
Grupp II kl 15.15-17.00
Lokal: U1181, Campus Almby
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
eson
Torsdag
24 Jan
Datum:2019-01-24 08:15:00 - 2019-01-24 10:00:00
Id:BokningsId_20181112_000002561
Moment:Föreläsning
Akademiskt skrivande på engelska inklusive poster
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
miae
Hörsal C2
Datum:2019-01-24 10:15:00 - 2019-01-24 11:00:00
Id:BokningsId_20181207_000001035
Moment:Föreläsning
Forskningsfusk
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
smy
Hörsal C2
Datum:2019-01-24 11:15:00 - 2019-01-24 12:00:00
Id:BokningsId_20181206_000001181
Moment:OBLIGATORISKT
Diagnostisk test i epidemiologi och biostatistik
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
Anders Magnuson
Hörsal C2
Datum:2019-01-24 13:15:00 - 2019-01-24 17:00:00
Id:BokningsId_20181112_000002625
Moment:Bioformatik föreläsning + datorövning 15.15-17.00
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
drr, edan, melt
Hörsal C2
Fredag
25 Jan
Datum:2019-01-25 08:15:00 - 2019-01-25 12:00:00
Id:BokningsId_20181112_000002669
Moment:OBLIGATORISKT:
SEMINARIUM:
Etiska dilemman ur medicinskt och forskningssynpunkt
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
Rolf Ahlzén
Törnqvistsalen USÖ
Datum:2019-01-25 10:15:00 - 2019-01-25 11:00:00
Id:BokningsId_20181207_000001109
Moment:OBLIGATORISKT:
SEMINARIUM:

Etik studentarbete CODEX
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
anrg, lgn
Datum:2019-01-25 11:15:00 - 2019-01-25 12:00:00
Id:BokningsId_20181207_000001137
Moment:OBLIGATORISKT:
SEMINARIUM:
Etik
Halvklass, se gruppindelning på Blackboard

Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
anrg, lgn
Datum:2019-01-25 13:15:00 - 2019-01-25 16:00:00
Id:BokningsId_20181112_000002677
Moment:OBLIGATORISKT:
SEMINARIUM:
Etik
Halvklass, se gruppindelning på Blackboard
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
anrg, lgn
Törnqvistsalen USÖ
Datum:2019-01-25 14:15:00 - 2019-01-25 16:00:00
Id:BokningsId_20181207_000001163
Moment:Föreläsning
Kvalitativ forskning
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
kbg
Lördag
26 Jan
Söndag
27 Jan

V.5
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
28 Jan
Tisdag
29 Jan
Onsdag
30 Jan
Torsdag
31 Jan
Fredag
1 Feb
Datum:2019-02-01 08:00:00 - 2019-02-01 18:00:00
Id:BokningsId_20181119_000002549
Moment:Sista dag för inlämning av synopsis
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
Lördag
2 Feb
Söndag
3 Feb

V.6
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
4 Feb
Tisdag
5 Feb
Onsdag
6 Feb
Torsdag
7 Feb
Fredag
8 Feb
Lördag
9 Feb
Söndag
10 Feb

V.7
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
11 Feb
Tisdag
12 Feb
Onsdag
13 Feb
Torsdag
14 Feb
Fredag
15 Feb
Lördag
16 Feb
Söndag
17 Feb

V.8
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
18 Feb
Tisdag
19 Feb
Onsdag
20 Feb
Datum:2019-02-20 08:15:00 - 2019-02-20 12:00:00
Id:BokningsId_20181119_000002787
Moment:OBLIGATORISKT
SEM I
C2121 Seminariegrupp Hanna Edebol-Carlman
C2123 Seminariegrupp Magnus Olivecrona
C2125 Seminariegrupp Åke Davidsson
C2411 Seminariegrupp Sofia Ramström
C2413 Seminariegrupp Jan Källman
C2415 Seminariegrupp Lars-Gunnar Gunnarsson
C2417 Seminariegrupp Vakant
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
C2121, C2123, C2125, C2411, C2413, C2415, C2417
Datum:2019-02-20 12:15:00 - 2019-02-20 13:00:00
Id:BokningsId_20181119_000002933
Moment:Studentlunch
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
C1304
Torsdag
21 Feb
Fredag
22 Feb
Lördag
23 Feb
Söndag
24 Feb

V.9
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
25 Feb
Tisdag
26 Feb
Onsdag
27 Feb
Torsdag
28 Feb
Fredag
1 Mar
Datum:2019-03-01 08:15:00 - 2019-03-01 12:00:00
Id:BokningsId_20181025_000000763
Moment:Omexamination T10
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
krnn, trnn
C2407
Lördag
2 Mar
Söndag
3 Mar

V.10
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
4 Mar
Tisdag
5 Mar
Onsdag
6 Mar
Torsdag
7 Mar
Fredag
8 Mar
Lördag
9 Mar
Söndag
10 Mar

V.11
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
11 Mar
Tisdag
12 Mar
Onsdag
13 Mar
Torsdag
14 Mar
Fredag
15 Mar
Lördag
16 Mar
Söndag
17 Mar

V.12
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
18 Mar
Tisdag
19 Mar
Onsdag
20 Mar
Torsdag
21 Mar
Fredag
22 Mar
Lördag
23 Mar
Söndag
24 Mar

V.13
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
25 Mar
Tisdag
26 Mar
Onsdag
27 Mar
Torsdag
28 Mar
Fredag
29 Mar
Lördag
30 Mar
Söndag
31 Mar

V.14
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
1 Apr
Tisdag
2 Apr
Onsdag
3 Apr
Torsdag
4 Apr
Fredag
5 Apr
Lördag
6 Apr
Söndag
7 Apr

V.15
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
8 Apr
Tisdag
9 Apr
Onsdag
10 Apr
Datum:2019-04-10 08:15:00 - 2019-04-10 12:00:00
Id:BokningsId_20181119_000002909
Moment:OBLIGATORISKT
SEM II
C2121 Seminariegrupp Hanna Edebol-Carlman
C2123 Seminariegrupp Magnus Olivecrona
C2125 Seminariegrupp Åke Davidsson
C2411 Seminariegrupp Sofia Ramström
C2413 Seminariegrupp Jan Källman
C2415 Seminariegrupp Lars-Gunnar Gunnarsson
C2417 Seminariegrupp Vakant
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
C2121, C2123, C2125, C2411, C2413, C2415, C2417
Datum:2019-04-10 13:15:00 - 2019-04-10 15:00:00
Id:BokningsId_20181210_000001369
Moment:Föreläsning
Presentationsteknik- och kommunikation
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
met
Hörsal C1
Torsdag
11 Apr
Fredag
12 Apr
Lördag
13 Apr
Söndag
14 Apr

V.16
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
15 Apr
Tisdag
16 Apr
Onsdag
17 Apr
Torsdag
18 Apr
Fredag
19 Apr
Lördag
20 Apr
Söndag
21 Apr

V.17
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
22 Apr
Tisdag
23 Apr
Datum:2019-04-23 08:15:00 - 2019-04-23 17:00:00
Id:BokningsId_20181119_000003035
Moment:OBLIGATORISKT
POSTERPRESENTATION
Bedömare X och X
8.15 Hängning av poster
8.30-11.00 Studenter bedömer varandras poster
12.30-15.00 Närvaro vid poster
15.45-16.45 Muntlig presentation på engelska
16.45 Nedtagning av poster

Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
Datum:2019-04-23 15:15:00 - 2019-04-23 16:45:00
Id:BokningsId_20181119_000003053
Moment:OBLIGATORISKT
POSTERPRESENTATION


Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
Hörsal C1
Onsdag
24 Apr
Datum:2019-04-24 08:15:00 - 2019-04-24 17:00:00
Id:BokningsId_20181119_000003039
Moment:OBLIGATORISKT
POSTERPRESENTATION
Bedömare X och X
8.15 Hängning av poster
8.30-11.00 Studenter bedömer varandras poster
12.30-15.00 Närvaro vid poster
15.45-16.45 Muntlig presentation på engelska
16.45 Nedtagning av poster

Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
Datum:2019-04-24 15:15:00 - 2019-04-24 16:45:00
Id:BokningsId_20181119_000003067
Moment:OBLIGATORISKT
POSTERPRESENTATION


Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
Hörsal C1
Torsdag
25 Apr
Datum:2019-04-25 08:15:00 - 2019-04-25 17:00:00
Id:BokningsId_20181119_000003045
Moment:OBLIGATORISKT
POSTERPRESENTATION
Bedömare X och X
8.15 Hängning av poster
8.30-11.00 Studenter bedömer varandras poster
12.30-15.00 Närvaro vid poster
15.45-16.45 Muntlig presentation på engelska
16.45 Nedtagning av poster

Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
Datum:2019-04-25 15:15:00 - 2019-04-25 16:45:00
Id:BokningsId_20181207_000001245
Moment:OBLIGATORISKT
POSTERPRESENTATION


Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
Hörsal C1
Fredag
26 Apr
Lördag
27 Apr
Söndag
28 Apr

V.18
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
29 Apr
Tisdag
30 Apr
Onsdag
1 Maj
Torsdag
2 Maj
Datum:2019-05-02 09:15:00 - 2019-05-02 12:00:00
Id:BokningsId_20181119_000003119
Moment:Skrivarstuga, anmälan sker på Blackboard

Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
trnn
C2407
Fredag
3 Maj
Lördag
4 Maj
Söndag
5 Maj

V.19
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
6 Maj
Tisdag
7 Maj
Onsdag
8 Maj
Datum:2019-05-08 08:15:00 - 2019-05-08 12:00:00
Id:BokningsId_20181119_000002853
Moment:OBLIGATORISKT
SEM III
C2409 Seminariegrupp Hanna Edebol-Carlman
C2419 Seminariegrupp Magnus Olivecrona
C2125 Seminariegrupp Åke Davidsson
C2411 Seminariegrupp Sofia Ramström
C2413 Seminariegrupp Jan Källman
C2415 Seminariegrupp Lars-Gunnar Gunnarsson
C2417 Seminariegrupp Vakant
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
C2125, C2409, C2411, C2413, C2415, C2417, C2419
Datum:2019-05-08 12:15:00 - 2019-05-08 13:00:00
Id:BokningsId_20181119_000002935
Moment:Studentlunch
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
C1304
Torsdag
9 Maj
Fredag
10 Maj
Lördag
11 Maj
Söndag
12 Maj

V.20
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
13 Maj
Tisdag
14 Maj
Onsdag
15 Maj
Torsdag
16 Maj
Fredag
17 Maj
Lördag
18 Maj
Söndag
19 Maj

V.21
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
20 Maj
Tisdag
21 Maj
Onsdag
22 Maj
Torsdag
23 Maj
Fredag
24 Maj
Lördag
25 Maj
Söndag
26 Maj

V.22
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
27 Maj
Datum:2019-05-27 08:00:00 - 2019-05-27 18:00:00
Id:BokningsId_20181119_000003153
Moment:Deadline för att lämna in det skriftliga arbetet
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
Tisdag
28 Maj
Onsdag
29 Maj
Torsdag
30 Maj
Fredag
31 Maj
Lördag
1 Jun
Söndag
2 Jun

V.23
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Jun
Tisdag
4 Jun
Onsdag
5 Jun
Datum:2019-06-05 08:15:00 - 2019-06-05 17:00:00
Id:BokningsId_20181119_000003181
Moment:Examination
Grupp X, X, X och X
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
C2407, Hörsal C1, Hörsal C2, Hörsal C3
Torsdag
6 Jun
Fredag
7 Jun
Datum:2019-06-07 08:15:00 - 2019-06-07 17:00:00
Id:BokningsId_20181119_000003185
Moment:Examination
Grupp X, X och X
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81026V19-
C2407, C2409, Hörsal C3
Lördag
8 Jun
Söndag
9 Jun
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.