Grafiskt schema
Program: Läkarprogrammet termin 10,
Datum: 2018-08-18 - 2019-02-17
 
Utskrivet: 2018-08-18 01:20:21
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.33
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
13 Aug
Ej i sökning
Tisdag
14 Aug
Ej i sökning
Onsdag
15 Aug
Ej i sökning
Torsdag
16 Aug
Ej i sökning
Fredag
17 Aug
Ej i sökning
Lördag
18 Aug
Söndag
19 Aug

V.34
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
20 Aug
Tisdag
21 Aug
Onsdag
22 Aug
Torsdag
23 Aug
Fredag
24 Aug
Datum:2018-08-24 09:00:00 - 2018-08-24 15:00:00
Id:BokningsId_20180522_000001579
Moment:Omexamination T10
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-88026V18-
trnn
C2202
Lördag
25 Aug
Söndag
26 Aug

V.35
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
27 Aug
Datum:2018-08-27 15:15:00 - 2018-08-27 16:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001523
Moment:Introduktion
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
krnn, trnn
Hörsal C2
Tisdag
28 Aug
Datum:2018-08-28 08:15:00 - 2018-08-28 10:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001531
Moment:Biobank, cell och vävnadslagen
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
Fredrik Trossö, knjo
Hörsal C3
Datum:2018-08-28 10:15:00 - 2018-08-28 12:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001545
Moment:Systematiska fel
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
kafl
Hörsal C3
Datum:2018-08-28 13:15:00 - 2018-08-28 14:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001561
Moment:OBLIGATORISKT:
Basal statistik Diagnostiskt prov
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
Anders Magnuson
Hörsal C3
Datum:2018-08-28 14:15:00 - 2018-08-28 17:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001565
Moment:Statistik, regression och survival
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
Anders Magnuson
Hörsal C3
Onsdag
29 Aug
Datum:2018-08-29 10:15:00 - 2018-08-29 12:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001569
Moment:Informationssökning, Referenshantering, Zotero, Bibliometri
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
lzhn
Hörsal M
Datum:2018-08-29 13:15:00 - 2018-08-29 17:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001585
Moment:SÖKVERKSTAD
Sal U1181 på huvudbiblioteket, anmälan på BB.
Indelat i olika grupper.
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
lzhn
Torsdag
30 Aug
Datum:2018-08-30 08:15:00 - 2018-08-30 10:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001573
Moment:Akademiskt skrivande på engelska inklusive poster
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
Marie Tapper
Hörsal C2
Datum:2018-08-30 10:15:00 - 2018-08-30 11:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001575
Moment:Forskningsfusk
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
smy
Hörsal C2
Datum:2018-08-30 13:15:00 - 2018-08-30 17:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001579
Moment:Bioformatik föreläsning + datorövning 15.15-1700
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
drr
Hörsal C3
Fredag
31 Aug
Datum:2018-08-31 08:15:00 - 2018-08-31 10:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001581
Moment:OBLIGATORISKT:
SEMINARIUM:
Etiska dilemman ur medicinks och forskningssynpunkt
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
Rolf Ahlzén
Hörsal G
Datum:2018-08-31 10:15:00 - 2018-08-31 12:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001583
Moment:OBLIGATORISKT:
Etik studentarbete-CODEX
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
lgn
Hörsal G
Datum:2018-08-31 13:15:00 - 2018-08-31 15:00:00
Id:BokningsId_20180507_000001567
Moment:Kvaliativ forskning
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
kbg
Hörsal M
Lördag
1 Sep
Söndag
2 Sep

V.36
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Sep
Tisdag
4 Sep
Onsdag
5 Sep
Torsdag
6 Sep
Fredag
7 Sep
Lördag
8 Sep
Söndag
9 Sep

V.37
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Sep
Tisdag
11 Sep
Onsdag
12 Sep
Torsdag
13 Sep
Fredag
14 Sep
Lördag
15 Sep
Söndag
16 Sep

V.38
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Sep
Tisdag
18 Sep
Onsdag
19 Sep
Datum:2018-09-19 08:15:00 - 2018-09-19 12:00:00
Id:BokningsId_20180723_000000021
Moment:OBLIGATORISKT:
SEM I
Seminariegrupp Paula Mölling
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
C2121
Torsdag
20 Sep
Fredag
21 Sep
Lördag
22 Sep
Söndag
23 Sep

V.39
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Sep
Datum:2018-09-24 08:15:00 - 2018-09-24 12:00:00
Id:BokningsId_20180528_000000861
Moment:OBLIGATORISKT
SEM I
C3407 Seminariegrupp Åke Davidsson
C3411 Seminariegrupp Sofia Ramström
C3413 Seminariegrupp Sara Cajander
C3415 Seminariegrupp Jan Källman

Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
C3407-KTC, C3411-KTC, C3413-KTC, C3415-KTC
Datum:2018-09-24 13:15:00 - 2018-09-24 17:00:00
Id:BokningsId_20180723_000000001
Moment:OBLIGATORISKT
SEM I
Seminariegrupp Johan Jendle
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
jje
C2121
Tisdag
25 Sep
Onsdag
26 Sep
Datum:2018-09-26 08:15:00 - 2018-09-26 12:00:00
Id:BokningsId_20180618_000000127
Moment:OBLIGATORISK
SEM I
Seminariegrupp Lars-Gunnar Gunnarsson
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
C2121
Torsdag
27 Sep
Fredag
28 Sep
Lördag
29 Sep
Söndag
30 Sep

V.40
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
1 Okt
Tisdag
2 Okt
Onsdag
3 Okt
Torsdag
4 Okt
Fredag
5 Okt
Lördag
6 Okt
Söndag
7 Okt

V.41
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
8 Okt
Tisdag
9 Okt
Onsdag
10 Okt
Torsdag
11 Okt
Fredag
12 Okt
Lördag
13 Okt
Söndag
14 Okt

V.42
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
15 Okt
Tisdag
16 Okt
Onsdag
17 Okt
Torsdag
18 Okt
Fredag
19 Okt
Lördag
20 Okt
Söndag
21 Okt

V.43
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
22 Okt
Tisdag
23 Okt
Onsdag
24 Okt
Datum:2018-10-24 12:00:00 - 2018-10-24 13:00:00
Id:BokningsId_20180525_000001625
Moment:Studentlunch
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
C2202
Torsdag
25 Okt
Fredag
26 Okt
Lördag
27 Okt
Söndag
28 Okt

V.44
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
29 Okt
Tisdag
30 Okt
Onsdag
31 Okt
Torsdag
1 Nov
Fredag
2 Nov
Lördag
3 Nov
Söndag
4 Nov

V.45
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Nov
Tisdag
6 Nov
Onsdag
7 Nov
Torsdag
8 Nov
Fredag
9 Nov
Lördag
10 Nov
Söndag
11 Nov

V.46
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Nov
Tisdag
13 Nov
Onsdag
14 Nov
Datum:2018-11-14 08:15:00 - 2018-11-14 12:00:00
Id:BokningsId_20180528_000000905
Moment:OBLIGATORISKT
SEM II
C2411 Seminariegrupp Johan Jendle
C2413 Seminariegrupp Lars-Gunnar Gunnarsson
C2415 Seminariegrupp Åke Davidsson
C2417 Seminariegrupp Paula Mölling
C2419 Seminariegrupp Sofia Ramström
C1304 Seminariegrupp Sara Cajander
C2202 Seminariegrupp Jan Källman
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
C1304, C2202, C2411, C2413, C2415, C2417, C2419
Torsdag
15 Nov
Fredag
16 Nov
Lördag
17 Nov
Söndag
18 Nov

V.47
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
19 Nov
Tisdag
20 Nov
Onsdag
21 Nov
Torsdag
22 Nov
Fredag
23 Nov
Lördag
24 Nov
Söndag
25 Nov

V.48
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
26 Nov
Datum:2018-11-26 08:15:00 - 2018-11-26 17:00:00
Id:BokningsId_20180525_000001665
Moment:Posterpresentation
Seminariegrupp x och x kl 8.15-16.45
Närvaro vid poster 12.30-15.00
Gemensam posternärvaro 15.15-16.45
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
trnn
Datum:2018-11-26 15:15:00 - 2018-11-26 16:45:00
Id:BokningsId_20180525_000001651
Moment:Posterpresentation
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
Hörsal C1
Tisdag
27 Nov
Datum:2018-11-27 08:15:00 - 2018-11-27 17:00:00
Id:BokningsId_20180525_000001667
Moment:Posterpresentation
Seminariegrupp x och x kl 8.15-16.45
Närvaro vid poster 12.30-15.00
Gemensam posternärvaro 15.15-16.45
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
trnn
Datum:2018-11-27 15:15:00 - 2018-11-27 16:45:00
Id:BokningsId_20180525_000001653
Moment:Posterpresentation
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
Hörsal C1
Onsdag
28 Nov
Datum:2018-11-28 08:15:00 - 2018-11-28 17:00:00
Id:BokningsId_20180525_000001671
Moment:Posterpresentation
Seminariegrupp x och x kl 8.15-16.45
Närvaro vid poster 12.30-15.00
Gemensam posternärvaro 15.15-16.45
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
trnn
Datum:2018-11-28 15:15:00 - 2018-11-28 16:45:00
Id:BokningsId_20180525_000001655
Moment:Posterpresentation
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
Hörsal C1
Torsdag
29 Nov
Fredag
30 Nov
Lördag
1 Dec
Söndag
2 Dec

V.49
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Dec
Tisdag
4 Dec
Onsdag
5 Dec
Datum:2018-12-05 12:00:00 - 2018-12-05 13:00:00
Id:BokningsId_20180525_000001629
Moment:Studentlunch
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
C1304
Torsdag
6 Dec
Fredag
7 Dec
Lördag
8 Dec
Söndag
9 Dec

V.50
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Dec
Tisdag
11 Dec
Onsdag
12 Dec
Torsdag
13 Dec
Fredag
14 Dec
Datum:2018-12-14 08:15:00 - 2018-12-14 12:00:00
Id:BokningsId_20180528_000000927
Moment:OBLIGATORISKT
SEM III
C2411 Seminariegrupp Johan Jendle
C2413 Seminariegrupp Lars-Gunnar Gunnarsson
C2415 Seminariegrupp Åke Davidsson
C 2417Seminariegrupp Paula Mölling
C2419 Seminariegrupp Sofia Ramström
C2121 Seminariegrupp Sara Cajander
C2123 Seminariegrupp Jan Källman
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
C2121, C2123, C2411, C2413, C2415, C2417, C2419
Lördag
15 Dec
Söndag
16 Dec

V.51
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Dec
Tisdag
18 Dec
Onsdag
19 Dec
Torsdag
20 Dec
Fredag
21 Dec
Lördag
22 Dec
Söndag
23 Dec

V.52
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Dec
Tisdag
25 Dec
Onsdag
26 Dec
Torsdag
27 Dec
Fredag
28 Dec
Lördag
29 Dec
Söndag
30 Dec

V.1
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
31 Dec
Tisdag
1 Jan
Onsdag
2 Jan
Torsdag
3 Jan
Fredag
4 Jan
Lördag
5 Jan
Söndag
6 Jan

V.2
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
7 Jan
Tisdag
8 Jan
Onsdag
9 Jan
Torsdag
10 Jan
Fredag
11 Jan
Lördag
12 Jan
Söndag
13 Jan

V.3
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
14 Jan
Tisdag
15 Jan
Onsdag
16 Jan
Datum:2019-01-16 08:15:00 - 2019-01-16 17:00:00
Id:BokningsId_20180525_000001639
Moment:Examination
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
C2407, C2409, Hörsal C1
Torsdag
17 Jan
Datum:2019-01-17 08:15:00 - 2019-01-17 17:00:00
Id:BokningsId_20180525_000001641
Moment:Examination
Resurser:Läkarprogrammet termin 10
MC5010-81012H18-
C2407, Hörsal C1, Hörsal C2, Hörsal C3
Fredag
18 Jan
Lördag
19 Jan
Söndag
20 Jan
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.