Grafiskt schema
Program: Läkarprogrammet termin 9,
Datum: 2019-04-20 - 2019-10-19
 
Utskrivet: 2019-04-20 06:59:12
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.16
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
15 Apr
Ej i sökning
Tisdag
16 Apr
Ej i sökning
Onsdag
17 Apr
Ej i sökning
Torsdag
18 Apr
Ej i sökning
Fredag
19 Apr
Ej i sökning
Lördag
20 Apr
Söndag
21 Apr

V.17
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
22 Apr
Tisdag
23 Apr
Datum:2019-04-23 08:15:00 - 2019-04-23 10:00:00
Id:BokningsId_20181107_000002797
Moment:Föreläsning: Buksmärtor och tarmstörningar hos barn
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Lars Ekstav
Hörsal C2
Datum:2019-04-23 11:15:00 - 2019-04-23 12:00:00
Id:BokningsId_20181213_000001003
Moment:Information OSCE
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
erk, snsd
Hörsal C2
Datum:2019-04-23 12:00:00 - 2019-04-23 13:00:00
Id:BokningsId_20181107_000002809
Moment:Studentlunch
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
mema
C1304
Datum:2019-04-23 13:15:00 - 2019-04-23 17:00:00
Id:BokningsId_20181107_000002813
Moment:Obligatoriskt: Färdighetsträning Barn_HLR
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
C3415-KTC, C3419-KTC, C3421-KTC, C3425-KTC
Datum:2019-04-23 17:00:00 - 2019-04-23 19:00:00
Id:BokningsId_20181107_000002817
Moment:Färdighetsträning inför OSCE. Anmälan görs på anslagen lista vid KTC (Campus USÖ) Maxantal 24 st.
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
C3409-KTC, C3419-KTC, C3421-KTC, C3425-KTC
Onsdag
24 Apr
Datum:2019-04-24 08:15:00 - 2019-04-24 10:00:00
Id:BokningsId_20181107_000002819
Moment:Föreläsning: Barn som far illa: upptäcka, utreda, agera
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Åsa Borulf
Hörsal C2
Datum:2019-04-24 10:15:00 - 2019-04-24 12:00:00
Id:BokningsId_20181107_000002823
Moment:Föreläsning: Akut gynekologi
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
kzm
Hörsal C2
Datum:2019-04-24 13:15:00 - 2019-04-24 15:00:00
Id:BokningsId_20181107_000002825
Moment:Obligatoriskt seminarium: Medicinsk artikelgranskning RU. Grupp C
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
sewm
C2407
Datum:2019-04-24 15:00:00 - 2019-04-24 17:00:00
Id:BokningsId_20181107_000002829
Moment:Obligatoriskt seminarium: Medicinsk artikelgranskning RU. Grupp A och B
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
oann, sewm
C2407, C2409
Datum:2019-04-24 16:00:00 - 2019-04-24 19:00:00
Id:BokningsId_20181107_000002831
Moment:Färdighetsträning inför OSCE. Anmälan görs på anslagen lista vid KTC (Campus USÖ) Maxantal 24 st.
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
C3409-KTC, C3419-KTC, C3421-KTC, C3425-KTC
Torsdag
25 Apr
Datum:2019-04-25 08:15:00 - 2019-04-25 10:00:00
Id:BokningsId_20181108_000000257
Moment:Obligatoriskt: basgrupp case (basgrupper Karlstad och Falun)
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
C1209, C1304, C2202
Datum:2019-04-25 10:15:00 - 2019-04-25 12:00:00
Id:BokningsId_20181108_000000351
Moment:Obligatoriskt basgrupp case (basgrupper Örebro)
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-88025V18-
C1209, C1304, C2202, C2409
Datum:2019-04-25 13:15:00 - 2019-04-25 15:00:00
Id:BokningsId_20181108_000000359
Moment:Föreläsning: Barnonkologi
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Carl-Johan Almeren Oldaeus
Hörsal C2
Datum:2019-04-25 15:15:00 - 2019-04-25 17:00:00
Id:BokningsId_20181108_000000365
Moment:Föreläsning: Bröstcancer
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Antonios Valachis
Hörsal C2
Datum:2019-04-25 17:00:00 - 2019-04-25 19:00:00
Id:BokningsId_20181108_000000373
Moment:Färdighetsträning inför OSCE. Anmälan görs på anslagen lista vid KTC (Campus USÖ) Maxantal 24 st.
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
C3409-KTC, C3419-KTC, C3421-KTC, C3425-KTC
Fredag
26 Apr
Datum:2019-04-26 08:15:00 - 2019-04-26 10:00:00
Id:BokningsId_20181108_000000395
Moment:Föreläsning: Etik/juridik, sexuellt våld
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Ann-Christin Nilsson
Hörsal C2
Datum:2019-04-26 10:15:00 - 2019-04-26 12:00:00
Id:BokningsId_20181108_000000411
Moment:Obligatoriskt case seminarium. Grupp B
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
sjk, snsd
C2409
Datum:2019-04-26 13:15:00 - 2019-04-26 15:00:00
Id:BokningsId_20181108_000000439
Moment:Obligatoriskt case seminarium. Grupp A
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
sjk, snsd
C2409
Lördag
27 Apr
Söndag
28 Apr

V.18
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
29 Apr
Datum:2019-04-29 08:15:00 - 2019-04-29 10:00:00
Id:BokningsId_20181108_000002591
Moment:Föreläsning: Sexologi
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Ann-Christin Nilsson
Hörsal C2
Datum:2019-04-29 10:15:00 - 2019-04-29 12:00:00
Id:BokningsId_20181108_000000455
Moment:Föreläsning: Komplicerad graviditet
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
anrg
Hörsal C2
Datum:2019-04-29 13:15:00 - 2019-04-29 17:00:00
Id:BokningsId_20181108_000000453
Moment:Obligatoriskt seminarium: Fosterdiagnostik, genetisk diagnostik
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
anrg
Hörsal C2
Datum:2019-04-29 16:00:00 - 2019-04-29 19:00:00
Id:BokningsId_20181108_000000459
Moment:Färdighetsträning inför OSCE. Anmälan görs på anslagen lista vid KTC (Campus USÖ) Maxantal 24 st.
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
C3409-KTC, C3419-KTC, C3421-KTC, C3425-KTC
Tisdag
30 Apr
Datum:2019-04-30 08:15:00 - 2019-04-30 10:00:00
Id:BokningsId_20181108_000000529
Moment:Obligatorik case basgrupp
Basgrupp I Örebro C2121
Basgrupp II Örebro C2123
Basgrupp III Örebro C2125
Basgrupp Falun C2411
Basgrupp Karlstad I C2413
Basgrupp Karlstad II C2415
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
C2121, C2123, C2125, C2411, C2413, C2415
Datum:2019-04-30 10:15:00 - 2019-04-30 12:00:00
Id:BokningsId_20181108_000000559
Moment:Färdighetsträning Gynpal, Ctyprov, spiral, prolaps, bröstpalp. Grupp A
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Juliane Baumgart, knfn, kzm
C3403-KTC, C3405-KTC, C3407-KTC, C3409-KTC
Datum:2019-04-30 10:15:00 - 2019-04-30 12:00:00
Id:BokningsId_20181108_000000273
Moment:Obligatoriskt seminarium: Vetenskap och beprövad erfarenhet - grunden för läkaryrket. Grupp C och halva grupp B utifrån färdighetsträning
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
ktnn
C2407
Datum:2019-04-30 13:15:00 - 2019-04-30 15:00:00
Id:BokningsId_20181108_000000343
Moment:Obligatoriskt seminarium: Vetenskap och beprövad erfarenhet - grunden för läkaryrket. Grupp A och halva grupp B utifrån färdighetsträning
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
ktnn
C2407
Datum:2019-04-30 13:15:00 - 2019-04-30 15:00:00
Id:BokningsId_20181108_000000561
Moment:Färdighetsträning Gynpal, Ctyprov, spiral, prolaps, bröstpalp. Grupp C
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Juliane Baumgart, knfn, kzm
C3403-KTC, C3405-KTC, C3407-KTC, C3409-KTC
Datum:2019-04-30 15:15:00 - 2019-04-30 17:00:00
Id:BokningsId_20181108_000000565
Moment:Färdighetsträning Gynpal, Ctyprov, spiral, prolaps, bröstpalp. Grupp B
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Juliane Baumgart, knfn, kzm
C3403-KTC, C3405-KTC, C3407-KTC, C3409-KTC
Datum:2019-04-30 16:00:00 - 2019-04-30 19:00:00
Id:BokningsId_20181108_000000569
Moment:Färdighetsträning inför OSCE. Anmälan görs på anslagen lista vid KTC (Campus USÖ). Maxantal 24 st.
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
C3409-KTC, C3419-KTC, C3421-KTC, C3425-KTC
Onsdag
1 Maj
Torsdag
2 Maj
Datum:2019-05-02 08:15:00 - 2019-05-02 10:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001023
Moment:Föreläsning: Infertilitetsutredning och behandling vid infertilitet
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Juliane Baumgart
Hörsal C2
Datum:2019-05-02 10:15:00 - 2019-05-02 12:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001025
Moment:Föreläsning: Gynekologisk onkologi
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
lbt
Hörsal C2
Datum:2019-05-02 13:15:00 - 2019-05-02 15:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001085
Moment:Obligatoriskt case seminarium. Grupp B
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
knfn, kzm
C2407
Datum:2019-05-02 15:15:00 - 2019-05-02 17:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001087
Moment:Obligatoriskt case seminarium. Grupp A
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
knfn, kzm
C2407
Datum:2019-05-02 16:00:00 - 2019-05-02 19:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001113
Moment:Färdighetsträning inför OSCE. Anmälan görs på anslagen lista vid KTC (Campus USÖ). Maxantal 24 st.
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
C3409-KTC, C3419-KTC, C3421-KTC, C3425-KTC
Fredag
3 Maj
Datum:2019-05-03 08:15:00 - 2019-05-03 12:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001123
Moment:Obligatoriskt: Tonårsdagen del I
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
sewm
Hörsal C2
Datum:2019-05-03 13:15:00 - 2019-05-03 16:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001129
Moment:Obligatoriskt: Tonårsdagen del II
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Hanna Bengtsdotter
Hörsal C3
Lördag
4 Maj
Söndag
5 Maj

V.19
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
6 Maj
Datum:2019-05-06 08:00:00 - 2019-05-06 17:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001137
Moment:VFU tema R/U
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Datum:2019-05-06 16:00:00 - 2019-05-06 19:00:00
Id:BokningsId_20181108_000000443
Moment:Färdighetsträning inför OSCE. Anmälan görs på anslagen lista vid KTC (Campus USÖ). Maxantal 24 st.
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
C3409-KTC, C3419-KTC, C3421-KTC, C3425-KTC
Tisdag
7 Maj
Datum:2019-05-07 08:00:00 - 2019-05-07 17:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001145
Moment:VFU tema R/U
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Datum:2019-05-07 16:00:00 - 2019-05-07 19:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001131
Moment:Färdighetsträning inför OSCE. Anmälan görs på anslagen lista vid KTC (Campus USÖ). Maxantal 24 st.
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
C3409-KTC, C3419-KTC, C3421-KTC, C3425-KTC
Onsdag
8 Maj
Datum:2019-05-08 08:00:00 - 2019-05-08 17:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001147
Moment:VFU tema R/U
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Torsdag
9 Maj
Datum:2019-05-09 08:00:00 - 2019-05-09 15:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001151
Moment:VFU tema R/U
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Datum:2019-05-09 15:00:00 - 2019-05-09 17:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001153
Moment:Basgrupp
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
C2121, C2123, C2125, C2419
Fredag
10 Maj
Datum:2019-05-10 08:00:00 - 2019-05-10 17:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001155
Moment:VFU tema R/U
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Lördag
11 Maj
Söndag
12 Maj

V.20
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
13 Maj
Datum:2019-05-13 08:00:00 - 2019-05-13 17:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001159
Moment:VFU tema R/U
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Tisdag
14 Maj
Datum:2019-05-14 08:00:00 - 2019-05-14 17:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001179
Moment:VFU tema R/U
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Onsdag
15 Maj
Datum:2019-05-15 08:00:00 - 2019-05-15 17:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001181
Moment:VFU tema R/U
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Torsdag
16 Maj
Datum:2019-05-16 08:00:00 - 2019-05-16 15:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001183
Moment:VFU tema R/U
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Datum:2019-05-16 15:00:00 - 2019-05-16 17:00:00
Id:BokningsId_20181109_000000367
Moment:Basgrupp
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
C2121, C2123, C2125, C2419
Fredag
17 Maj
Lördag
18 Maj
Datum:2019-05-18 08:15:00 - 2019-05-18 12:15:00
Id:BokningsId_20190301_000000723
Moment:Temaperiod Sinne och Psyke(0101) Digital salstentamen, Örebro
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81011H18-, MC5900-88010H17-, MC5900-88025V18-
mema
Söndag
19 Maj

V.21
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
20 Maj
Datum:2019-05-20 08:00:00 - 2019-05-20 17:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001259
Moment:VFU tema R/U
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Tisdag
21 Maj
Datum:2019-05-21 08:00:00 - 2019-05-21 17:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001261
Moment:VFU tema R/U
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Onsdag
22 Maj
Datum:2019-05-22 08:00:00 - 2019-05-22 17:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001263
Moment:VFU tema R/U
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Torsdag
23 Maj
Datum:2019-05-23 08:00:00 - 2019-05-23 15:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001267
Moment:VFU tema R/U
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Datum:2019-05-23 15:00:00 - 2019-05-23 17:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001275
Moment:Basgrupp
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
C2121, C2123, C2125, C2419
Fredag
24 Maj
Datum:2019-05-24 08:00:00 - 2019-05-24 17:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001285
Moment:VFU Tema R/U
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Datum:2019-05-24 08:15:00 - 2019-05-24 15:00:00
Id:BokningsId_20190201_000000771
Moment:Obligatorisk Temadag Global Hälsa
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
anrg, knfn
Lördag
25 Maj
Söndag
26 Maj

V.22
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
27 Maj
Datum:2019-05-27 08:00:00 - 2019-05-27 17:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001287
Moment:VFU tema R/U
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Tisdag
28 Maj
Datum:2019-05-28 08:00:00 - 2019-05-28 17:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001289
Moment:VFU tema R/U
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Onsdag
29 Maj
Datum:2019-05-29 08:00:00 - 2019-05-29 17:00:00
Id:BokningsId_20181108_000001291
Moment:VFU tema R/U
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Torsdag
30 Maj
Fredag
31 Maj
Datum:2019-05-31 08:00:00 - 2019-05-31 17:00:00
Id:BokningsId_20181108_000002329
Moment:VFU tema R/U
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Lördag
1 Jun
Söndag
2 Jun

V.23
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Jun
Datum:2019-06-03 08:00:00 - 2019-06-03 17:00:00
Id:BokningsId_20181108_000002337
Moment:Inläsning tema R/U
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Tisdag
4 Jun
Datum:2019-06-04 08:00:00 - 2019-06-04 14:00:00
Id:BokningsId_20190401_000000517
Moment:Praktisk examination av kliniska färdigheter(0701)
C2419 arbetsplats för personal som blir av med kontorsrum vid OSCE
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
mema
C1209, C1304, C2419, C3417
Datum:2019-06-04 09:00:00 - 2019-06-04 14:00:00
Id:BokningsId_20181205_000001411
Moment:Praktisk examination av kliniska färdigheter(0701)
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81011H18-, MC5900-81025V19-, MC5900-86008H15-, MC5900-86020V16-, MC5900-87011H16-, MC5900-87026V17-, MC5900-88010H17-, MC5900-88025V18-
mema
C1209, C1304, C3403-KTC, C3405-KTC, C3407-KTC, C3409-KTC, C3411-KTC, C3413-KTC, C3415-KTC, C3419-KTC, C3421-KTC, C3425-KTC
Onsdag
5 Jun
Datum:2019-06-05 08:00:00 - 2019-06-05 17:00:00
Id:BokningsId_20181108_000002377
Moment:Inläsning tema R/U
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
Torsdag
6 Jun
Fredag
7 Jun
Datum:2019-06-07 08:15:00 - 2019-06-07 12:15:00
Id:BokningsId_20190417_000000231
Moment:Digital salstentamen, Temaperiod Reproduktion och Utveckling(0301)
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81011H18-, MC5900-81025V19-, MC5900-87026V17-, MC5900-88010H17-, MC5900-88025V18-
mema
Lördag
8 Jun
Söndag
9 Jun

V.24
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Jun
Datum:2019-06-10 09:00:00 - 2019-06-10 12:00:00
Id:BokningsId_20190218_000001161
Moment:Träning inför OSCE
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81025V19-
mema
C3419-KTC, C3421-KTC, C3425-KTC
Tisdag
11 Jun
Onsdag
12 Jun
Datum:2019-06-12 09:00:00 - 2019-06-12 12:00:00
Id:BokningsId_20181205_000001459
Moment:Praktisk omexamination av kliniska färdigheter(0701)
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81011H18-, MC5900-81025V19-, MC5900-86008H15-, MC5900-86020V16-, MC5900-87011H16-, MC5900-87026V17-, MC5900-88010H17-, MC5900-88025V18-
C3403-KTC, C3405-KTC, C3407-KTC, C3409-KTC, C3411-KTC, C3413-KTC, C3415-KTC
Torsdag
13 Jun
Fredag
14 Jun
Lördag
15 Jun
Söndag
16 Jun

V.25
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Jun
Tisdag
18 Jun
Onsdag
19 Jun
Torsdag
20 Jun
Fredag
21 Jun
Lördag
22 Jun
Söndag
23 Jun

V.26
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Jun
Tisdag
25 Jun
Onsdag
26 Jun
Torsdag
27 Jun
Fredag
28 Jun
Lördag
29 Jun
Söndag
30 Jun

V.27
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
1 Jul
Tisdag
2 Jul
Onsdag
3 Jul
Torsdag
4 Jul
Fredag
5 Jul
Lördag
6 Jul
Söndag
7 Jul

V.28
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
8 Jul
Tisdag
9 Jul
Onsdag
10 Jul
Torsdag
11 Jul
Fredag
12 Jul
Lördag
13 Jul
Söndag
14 Jul

V.29
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
15 Jul
Tisdag
16 Jul
Onsdag
17 Jul
Torsdag
18 Jul
Fredag
19 Jul
Lördag
20 Jul
Söndag
21 Jul

V.30
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
22 Jul
Tisdag
23 Jul
Onsdag
24 Jul
Torsdag
25 Jul
Fredag
26 Jul
Lördag
27 Jul
Söndag
28 Jul

V.31
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
29 Jul
Tisdag
30 Jul
Onsdag
31 Jul
Torsdag
1 Aug
Fredag
2 Aug
Lördag
3 Aug
Söndag
4 Aug

V.32
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Aug
Tisdag
6 Aug
Onsdag
7 Aug
Torsdag
8 Aug
Fredag
9 Aug
Lördag
10 Aug
Söndag
11 Aug

V.33
2019
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Aug
Datum:2019-08-12 08:15:00 - 2019-08-12 12:15:00
Id:BokningsId_20190306_000000143
Moment:Temaperiod Reproduktion och Utveckling(0301) Digital salstentamen, Örebro
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81011H18-, MC5900-81025V19-, MC5900-88010H17-, MC5900-88025V18-
mema
Tisdag
13 Aug
Onsdag
14 Aug
Datum:2019-08-14 13:15:00 - 2019-08-14 17:15:00
Id:BokningsId_20190306_000000147
Moment:Temaperiod Sinne och Psyke(0101) Digital salstentamen, Örebro
Resurser:Läkarprogrammet termin 9
MC5900-81011H18-, MC5900-81025V19-, MC5900-88010H17-, MC5900-88025V18-
mema
Torsdag
15 Aug
Fredag
16 Aug
Lördag
17 Aug
Söndag
18 Aug
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.