Grafiskt schema
Program: Läkarprogrammet termin 11,
Datum: 2018-08-18 - 2019-02-17
 
Utskrivet: 2018-08-18 01:20:18
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.33
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
13 Aug
Ej i sökning
Tisdag
14 Aug
Ej i sökning
Onsdag
15 Aug
Ej i sökning
Torsdag
16 Aug
Ej i sökning
Fredag
17 Aug
Ej i sökning
Lördag
18 Aug
Söndag
19 Aug

V.34
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
20 Aug
Tisdag
21 Aug
Onsdag
22 Aug
Torsdag
23 Aug
Fredag
24 Aug
Lördag
25 Aug
Söndag
26 Aug

V.35
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
27 Aug
Datum:2018-08-27 08:15:00 - 2018-08-27 09:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000251
Moment:Kursintroduktion
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Hörsal C2
Datum:2018-08-27 09:15:00 - 2018-08-27 12:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000161
Moment:FÖRELÄSNING:
ABCDE - teoretisk genomgång
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
naln
Hörsal C2
Datum:2018-08-27 13:15:00 - 2018-08-27 17:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000305
Moment:OBLIGATORISKT:
Initialt omhändertagande, övningar
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
C3403-KTC, C3405-KTC, C3407-KTC, C3409-KTC, C3411-KTC, C3413-KTC, C3415-KTC, C3419-KTC, C3421-KTC
Tisdag
28 Aug
Datum:2018-08-28 08:15:00 - 2018-08-28 09:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000175
Moment:FÖRELÄSNING:
Differentialdiagnostik, teoretisk genomgång
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
P204
Datum:2018-08-28 09:15:00 - 2018-08-28 11:00:00
Id:BokningsId_20180619_000000045
Moment:FÖRELÄSNING:
Differentialdiagnostik - övningar
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
F134, F135, F136, F138
Datum:2018-08-28 11:15:00 - 2018-08-28 12:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000177
Moment:OBLIGATORISKT:
Differentialgenomgång, sammanfattning
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
naln
P204
Datum:2018-08-28 13:15:00 - 2018-08-28 14:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000319
Moment:FÖRELÄSNING:
Icke-tekniska färdigheter
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
raad
BIO
Datum:2018-08-28 14:15:00 - 2018-08-28 15:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000181
Moment:FÖRELÄSNING:
Indikation för IVA-vård
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Martin Svahn
BIO
Datum:2018-08-28 15:15:00 - 2018-08-28 17:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000329
Moment:FÖRELÄSNING:
Respirationssvikt på akutmottagning
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
prcr
BIO
Onsdag
29 Aug
Datum:2018-08-29 08:15:00 - 2018-08-29 17:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000339
Moment:OBLIGATORISKT:
Övningar, KTC
Samling KTC, USÖ, V-huset vån 2, föreläsningssal 340. Kom ombytta i sjukhuskläder.
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Torsdag
30 Aug
Datum:2018-08-30 08:15:00 - 2018-08-30 09:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000185
Moment:FÖRELÄSNING:
Hörnstenar för narkos
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
David Hambre
Hörsal C1
Datum:2018-08-30 09:15:00 - 2018-08-30 11:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000349
Moment:FÖRELÄSNING:
Anestesirelaterad farmakologi
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Robin Krantz
Hörsal C1
Datum:2018-08-30 11:15:00 - 2018-08-30 12:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000353
Moment:FÖRELÄSNING:
Preoperativ bedömning
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Diana Larsson
Hörsal C1
Datum:2018-08-30 13:15:00 - 2018-08-30 14:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000369
Moment:FÖRELÄSNING:
Preoperativ bedömning
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Diana Larsson
Hörsal C1
Datum:2018-08-30 14:15:00 - 2018-08-30 16:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000361
Moment:FÖRELÄSNING:
Syra-bas-rubbningar och tolkning av ABG
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
snsr
Hörsal C1
Fredag
31 Aug
Datum:2018-08-31 08:15:00 - 2018-08-31 10:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000197
Moment:FÖRELÄSNING:
Odiffrentierad chock
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
naln
Hörsal F
Datum:2018-08-31 10:15:00 - 2018-08-31 11:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000187
Moment:FÖRELÄSNING:
Balanserad vätsketerapi
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
hsht
Hörsal F
Datum:2018-08-31 11:15:00 - 2018-08-31 12:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000405
Moment:FÖRELÄSNING:
Akut obstretik på AKM
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
knhn
Hörsal F
Datum:2018-08-31 13:15:00 - 2018-08-31 15:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000407
Moment:FÖRELÄSNING:
Prehospital vård
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
ehd
Hörsal F
Datum:2018-08-31 15:15:00 - 2018-08-31 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000585
Moment:FÖRELÄSNING:
Akutmedicinskt arbetssätt och uppgifter under Akut/ANIVA-placeringen
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Hörsal F
Lördag
1 Sep
Söndag
2 Sep

V.36
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Sep
Tisdag
4 Sep
Datum:2018-09-04 08:15:00 - 2018-09-04 09:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000471
Moment:Preliminär tid!
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Hörsal C1
Datum:2018-09-04 09:15:00 - 2018-09-04 10:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000463
Moment:FÖRELÄSNING:
Geriatrik
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
xxåaan
Hörsal C1
Datum:2018-09-04 10:15:00 - 2018-09-04 12:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000203
Moment:FÖRELÄSNING:
Äldrepsykiatri
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
mhe
Hörsal C1
Datum:2018-09-04 13:15:00 - 2018-09-04 15:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000479
Moment:FÖRELÄSNING:
Smittskydd, beredskap och mediahantering
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
hfd
Hörsal C1
Datum:2018-09-04 15:15:00 - 2018-09-04 17:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000205
Moment:FÖRELÄSNING:
De åldrande njurarna och levern
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Mirabela Juresta
Hörsal C1
Onsdag
5 Sep
Datum:2018-09-05 08:15:00 - 2018-09-05 10:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000521
Moment:FÖRELÄSNING:
De åldrande kärlen och hjärtat
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Izabela Szafranowska-Kubalska
Hörsal C1
Datum:2018-09-05 10:15:00 - 2018-09-05 12:00:00
Id:BokningsId_20180621_000000163
Moment:FÖRELÄSNING:
Geriatrisk farmakologi
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Michael Holmer
Hörsal C1
Datum:2018-09-05 13:15:00 - 2018-09-05 16:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000209
Moment:FÖRELÄSNING:
Den åldrade hjärnan - basal demensutredning och konfusion
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Michael Holmer
Hörsal C1
Datum:2018-09-05 16:15:00 - 2018-09-05 17:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000553
Moment:FÖRELÄSNING:
Läkemedelsinteraktioner
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
kapo
Hörsal C1
Torsdag
6 Sep
Datum:2018-09-06 08:15:00 - 2018-09-06 10:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000325
Moment:FÖRELÄSNING:
Akut psykiatri
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
adai
Hörsal C1
Datum:2018-09-06 10:15:00 - 2018-09-06 12:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000599
Moment:FÖRELÄSNNING:
Allmänmedicinsk arbetssätt - relevanta tillstånd och uppgifter under VFU Primärvård
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Eva Melander, mlhn
Hörsal C1
Datum:2018-09-06 13:15:00 - 2018-09-06 16:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000329
Moment:FÖRELÄSNING:
Allmän palliativ vård
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Ann Dalius, Mathias Sandström
Hörsal C1
Fredag
7 Sep
Datum:2018-09-07 08:15:00 - 2018-09-07 12:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000333
Moment:OBLIGATORISK TEMADAG:
Alkohol
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Johan Riström
Hörsal C1
Datum:2018-09-07 13:15:00 - 2018-09-07 14:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000335
Moment:OBLIGATORISK TEMADAG:
Alkoholens roll i våldet enligt nyare svensk forskning
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
akm
Hörsal C1
Datum:2018-09-07 14:15:00 - 2018-09-07 15:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000807
Moment:Utvärdering campusvecka 1-2
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
lkd, mlhn, raad, xxåaan
Hörsal C1
Lördag
8 Sep
Söndag
9 Sep

V.37
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Sep
Datum:2018-09-10 08:00:00 - 2018-09-10 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000169
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Tisdag
11 Sep
Datum:2018-09-11 08:00:00 - 2018-09-11 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000171
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Onsdag
12 Sep
Datum:2018-09-12 08:00:00 - 2018-09-12 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000173
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Torsdag
13 Sep
Datum:2018-09-13 08:00:00 - 2018-09-13 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000175
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Fredag
14 Sep
Datum:2018-09-14 08:00:00 - 2018-09-14 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000177
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Lördag
15 Sep
Söndag
16 Sep

V.38
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Sep
Datum:2018-09-17 08:00:00 - 2018-09-17 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000179
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Tisdag
18 Sep
Datum:2018-09-18 08:00:00 - 2018-09-18 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000181
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Onsdag
19 Sep
Datum:2018-09-19 08:00:00 - 2018-09-19 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000183
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Torsdag
20 Sep
Datum:2018-09-20 08:00:00 - 2018-09-20 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000185
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Fredag
21 Sep
Datum:2018-09-21 08:00:00 - 2018-09-21 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000187
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Lördag
22 Sep
Söndag
23 Sep

V.39
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Sep
Datum:2018-09-24 08:00:00 - 2018-09-24 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000189
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Tisdag
25 Sep
Datum:2018-09-25 08:00:00 - 2018-09-25 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000191
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Onsdag
26 Sep
Datum:2018-09-26 08:00:00 - 2018-09-26 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000193
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Torsdag
27 Sep
Datum:2018-09-27 08:00:00 - 2018-09-27 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000195
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Fredag
28 Sep
Datum:2018-09-28 08:00:00 - 2018-09-28 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000197
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Lördag
29 Sep
Söndag
30 Sep

V.40
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
1 Okt
Datum:2018-10-01 08:00:00 - 2018-10-01 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000199
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Tisdag
2 Okt
Datum:2018-10-02 08:00:00 - 2018-10-02 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000201
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Onsdag
3 Okt
Datum:2018-10-03 08:00:00 - 2018-10-03 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000203
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Torsdag
4 Okt
Datum:2018-10-04 08:00:00 - 2018-10-04 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000163
Moment:OBLIGATORISKT:
Interprofessionell scenarioövning, 1/3-kurs
Se Blackboard för gruppindelning
Samling KTC, USÖ, V-huset 2 tr, föreläsningssal 340. Kom ombytta i sjukhuskläder.
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Datum:2018-10-04 08:00:00 - 2018-10-04 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000231
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Fredag
5 Okt
Datum:2018-10-05 08:00:00 - 2018-10-05 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000233
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Datum:2018-10-05 08:00:00 - 2018-10-05 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000165
Moment:OBLIGATORISKT:
Interprofessionell scenarioövning, 1/3-kurs
Se Blackboard för gruppindelning
Samling KTC, USÖ, V-huset 2 tr, föreläsningssal 340. Kom ombytta i sjukhuskläder.
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Lördag
6 Okt
Söndag
7 Okt

V.41
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
8 Okt
Datum:2018-10-08 08:00:00 - 2018-10-08 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000167
Moment:OBLIGATORISKT:
Interprofessionell scenarioövning, 1/3-kurs
Se Blackboard för gruppindelning
Samling KTC, USÖ, V-huset 2 tr, föreläsningssal 340. Kom ombytta i sjukhuskläder.
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Datum:2018-10-08 08:00:00 - 2018-10-08 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000235
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Tisdag
9 Okt
Datum:2018-10-09 08:00:00 - 2018-10-09 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000205
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Onsdag
10 Okt
Datum:2018-10-10 08:00:00 - 2018-10-10 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000207
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Torsdag
11 Okt
Datum:2018-10-11 08:00:00 - 2018-10-11 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000209
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Fredag
12 Okt
Datum:2018-10-12 08:00:00 - 2018-10-12 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000211
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Lördag
13 Okt
Söndag
14 Okt

V.42
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
15 Okt
Datum:2018-10-15 08:00:00 - 2018-10-15 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000213
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Tisdag
16 Okt
Datum:2018-10-16 08:00:00 - 2018-10-16 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000215
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Onsdag
17 Okt
Datum:2018-10-17 08:00:00 - 2018-10-17 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000217
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Torsdag
18 Okt
Datum:2018-10-18 08:00:00 - 2018-10-18 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000219
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Fredag
19 Okt
Datum:2018-10-19 08:00:00 - 2018-10-19 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000221
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Lördag
20 Okt
Söndag
21 Okt

V.43
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
22 Okt
Datum:2018-10-22 08:00:00 - 2018-10-22 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000223
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Tisdag
23 Okt
Datum:2018-10-23 08:00:00 - 2018-10-23 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000225
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Onsdag
24 Okt
Datum:2018-10-24 08:00:00 - 2018-10-24 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000227
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Torsdag
25 Okt
Datum:2018-10-25 08:00:00 - 2018-10-25 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000229
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Fredag
26 Okt
Datum:2018-10-26 08:15:00 - 2018-10-26 20:15:00
Id:BokningsId_20180620_000000309
Moment:Digital salstentamen
OBS!Glöm inte anmäla er i Studentforum
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Digital salstentamen (Prel)
Lördag
27 Okt
Söndag
28 Okt

V.44
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
29 Okt
Datum:2018-10-29 08:15:00 - 2018-10-29 11:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000813
Moment:FÖRELÄSNING:
Traumaomhändertagande och konsekvenserna av massiv blödning
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Hörsal C1
Datum:2018-10-29 13:15:00 - 2018-10-29 15:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000833
Moment:Introduktion katastrofmedicin
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Anton Ahlbäck
Hörsal C1
Datum:2018-10-29 15:15:00 - 2018-10-29 16:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000839
Moment:FÖRELÄSNING:
Hjärndödsdiagnostik
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
msoa
Hörsal C1
Tisdag
30 Okt
Datum:2018-10-30 08:15:00 - 2018-10-30 10:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000843
Moment:OBLIGATORISK TEMADAG:
Ledarskap
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Kim Thorsén
Hörsal C3
Datum:2018-10-30 10:15:00 - 2018-10-30 12:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000845
Moment:OBLIGATORISK TEMADAG:
Ledarskap
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Kim Thorsén
C2202, C2407, C2409, C3417
Datum:2018-10-30 13:15:00 - 2018-10-30 15:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000849
Moment:OBLIGATORISK TEMADAG:
Ledarskap - seminarium
Grupp Akut/ANIVA period 1
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Kim Thorsén
C2407, C2409
Datum:2018-10-30 15:15:00 - 2018-10-30 17:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000881
Moment:OBLIGATORISK TEMADAG:
Ledarskap - seminarium
Grupp primärvård period 1
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Kim Thorsén
C2407, C2409
Onsdag
31 Okt
Datum:2018-10-31 08:15:00 - 2018-10-31 17:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000889
Moment:OBLIGATORISK:
Katastrofövning
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Anton Ahlbäck
Hörsal C3
Torsdag
1 Nov
Datum:2018-11-01 08:15:00 - 2018-11-01 10:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000899
Moment:OBLIGATORISKT SEMINARIUM:
Äldrepsykiatri
Grupp Akut/ANIVA period 1
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Anna Pelmyr, mhe, xxåaan
C2407
Datum:2018-11-01 08:15:00 - 2018-11-01 10:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000909
Moment:OBLIGATORISKT SEMINARIUM:
Försäkringsmedicin
Grupp Primärvård period 1
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Hans Ruborg
C2409
Datum:2018-11-01 10:15:00 - 2018-11-01 12:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000915
Moment:OBLIGATORISKT SEMINARIUM:
Äldrepsykiatri
Grupp Primärvård period 1
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Anna Pelmyr, mhe, xxåaan
C2407
Datum:2018-11-01 10:15:00 - 2018-11-01 12:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000917
Moment:OBLIGATORISKT SEMINARIUM:
Försäkringsmedicin
Grupp Akut/ANIVA period 1
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Hans Ruborg
C2409
Datum:2018-11-01 13:15:00 - 2018-11-01 15:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000921
Moment:FÖRELÄSNING:
Standardiserade vårdförlopp - SVF
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Håkan Fermhede
Hörsal C1
Datum:2018-11-01 15:15:00 - 2018-11-01 17:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000923
Moment:FÖRELÄSNING:
Framtidens biomedicin
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
mgd
Hörsal C1
Fredag
2 Nov
Datum:2018-11-02 08:15:00 - 2018-11-02 12:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000929
Moment:OBLIGATORISKT TEMADAG:
Den professionella verktygslådan - redo att börja jobba?
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
hawn, knfn, ktnn
Hörsal C1
Datum:2018-11-02 13:15:00 - 2018-11-02 17:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000957
Moment:TEMADAG:
Snart examen - vad händer sen?
Obs! Frivilligt men anmälan krävs
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Hörsal C1
Lördag
3 Nov
Söndag
4 Nov

V.45
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Nov
Datum:2018-11-05 08:15:00 - 2018-11-05 17:00:00
Id:BokningsId_20180521_000002393
Moment:Muntlig examination
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
C3403-KTC, C3405-KTC, C3407-KTC, C3409-KTC, C3411-KTC, C3413-KTC, C3415-KTC, C3425-KTC, Muntlig examination
Tisdag
6 Nov
Datum:2018-11-06 10:15:00 - 2018-11-06 12:00:00
Id:BokningsId_20180608_000000361
Moment:Genomgång av digital tenta
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
C2407
Datum:2018-11-06 13:15:00 - 2018-11-06 15:00:00
Id:BokningsId_20180608_000000363
Moment:Genomgång av digital tenta
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
C2407
Datum:2018-11-06 15:15:00 - 2018-11-06 17:00:00
Id:BokningsId_20180608_000000371
Moment:OBLIGATORISKT SEMINARIUM:
Psykosomatik
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
lgn
Hörsal C1
Onsdag
7 Nov
Datum:2018-11-07 08:15:00 - 2018-11-07 10:00:00
Id:BokningsId_20180608_000000381
Moment:OBLIGATORISK TEMDAG - Migrationshälsa
Vem har rätt till vård i Sverige?
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
uasn
Hörsal C3
Datum:2018-11-07 10:15:00 - 2018-11-07 12:00:00
Id:BokningsId_20180608_000000385
Moment:OBLIGATORISK TEMDAG - Migrationshälsa
Smittskyddsperspektiv på asylsökande
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Anne Lenell
Hörsal C3
Datum:2018-11-07 13:15:00 - 2018-11-07 16:00:00
Id:BokningsId_20180608_000000391
Moment:OBLIGATORISK TEMDAG - Migrationshälsa
Migrationshälsa ur ett infektionsperspektiv
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
aarl
Hörsal C3
Torsdag
8 Nov
Datum:2018-11-08 08:15:00 - 2018-11-08 10:00:00
Id:BokningsId_20180608_000000431
Moment:OBLIGATORISK SEMINARIUM:
Etik ANIVA
Grupp Primärvård period 1
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Fredrik Wallentin, lsbn
C2407
Datum:2018-11-08 08:15:00 - 2018-11-08 10:00:00
Id:BokningsId_20180608_000000437
Moment:OBLIGATORISK SEMINARIUM:
När något går fel
Grupp Akut/ANIVA period 1
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
uasn
C2409
Datum:2018-11-08 10:15:00 - 2018-11-08 12:00:00
Id:BokningsId_20180608_000000439
Moment:OBLIGATORISK SEMINARIUM:
När något går fel
Grupp Primärvård period 1
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
uasn
C2409
Datum:2018-11-08 10:15:00 - 2018-11-08 12:00:00
Id:BokningsId_20180608_000000433
Moment:OBLIGATORISK SEMINARIUM:
Etik ANIVA
Grupp Akut/ANIVA period 1
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Fredrik Wallentin, lsbn
C2407
Datum:2018-11-08 13:15:00 - 2018-11-08 15:00:00
Id:BokningsId_20180608_000000357
Moment:FÖRELÄSNING:
Att vårda beslutsoförmögna patienter - rättsliga aspekter
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
uasn
Hörsal C1
Fredag
9 Nov
Datum:2018-11-09 08:15:00 - 2018-11-09 17:00:00
Id:BokningsId_20180608_000000447
Moment:Medicinhistorisk resa
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Lördag
10 Nov
Söndag
11 Nov

V.46
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
12 Nov
Datum:2018-11-12 08:00:00 - 2018-11-12 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000237
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Tisdag
13 Nov
Datum:2018-11-13 08:00:00 - 2018-11-13 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000239
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Onsdag
14 Nov
Datum:2018-11-14 08:00:00 - 2018-11-14 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000241
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Torsdag
15 Nov
Datum:2018-11-15 08:00:00 - 2018-11-15 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000243
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Fredag
16 Nov
Datum:2018-11-16 08:00:00 - 2018-11-16 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000245
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Lördag
17 Nov
Söndag
18 Nov

V.47
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
19 Nov
Datum:2018-11-19 08:00:00 - 2018-11-19 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000247
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Tisdag
20 Nov
Datum:2018-11-20 08:00:00 - 2018-11-20 17:00:00
Id:BokningsId_20180620_000000249
Moment:VFU
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Onsdag
21 Nov