Grafiskt schema
Program: Läkarprogrammet termin 11,
Datum: 2018-05-27 - 2018-11-26
 
Utskrivet: 2018-05-27 04:55:04
Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat

V.21
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
21 Maj
Ej i sökning
Tisdag
22 Maj
Ej i sökning
Onsdag
23 Maj
Ej i sökning
Torsdag
24 Maj
Ej i sökning
Fredag
25 Maj
Ej i sökning
Lördag
26 Maj
Ej i sökning
Söndag
27 Maj

V.22
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
28 Maj
Datum:2018-05-28 08:15:00 - 2018-05-28 17:00:00
Id:BokningsId_20171222_000000491
Moment:Muntlig examination, se schema Bb om tid och plats.
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-88027V18-
C2304
Tisdag
29 Maj
Datum:2018-05-29 08:15:00 - 2018-05-29 10:00:00
Id:BokningsId_20171222_000000493
Moment:Interprofessionellt caseseminarium, 1/3 kurs, se separat uppdelning Bb.
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-88027V18-
P204
Datum:2018-05-29 10:20:00 - 2018-05-29 12:05:00
Id:BokningsId_20171222_000000495
Moment:Interprofessionellt caseseminarium, 1/3 kurs, se separat uppdelning Bb.
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-88027V18-
P204
Datum:2018-05-29 13:15:00 - 2018-05-29 15:00:00
Id:BokningsId_20171222_000000497
Moment:Interprofessionellt caseseminarium, 1/3 kurs, se separat uppdelning Bb.
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-88027V18-
P204
Datum:2018-05-29 13:15:00 - 2018-05-29 15:00:00
Id:BokningsId_20171222_000000501
Moment:OBLIGATORISK SEMINAIRUM: HALVKURS, delkurs PRIMÄRVÅRD period 2
Inläsningsuppgift
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-88027V18-
ktnn
Hörsal F
Datum:2018-05-29 15:15:00 - 2018-05-29 17:00:00
Id:BokningsId_20171222_000000503
Moment:OBLIGATORISK SEMINAIRUM: HALVKURS, delkurs Akut/ANIVA period 2
Inläsningsuppgift
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-88027V18-
ktnn
Hörsal F
Onsdag
30 Maj
Datum:2018-05-30 08:15:00 - 2018-05-30 17:00:00
Id:BokningsId_20171222_000000505
Moment:Medicinhistorisk resa till Medevi brunn. Samling kl 8 Campus USÖ för bussresa, fika, föreläsning, studentlunch, rundvandring, kaffe, åter kl 17. Kläder efter väder.
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-88027V18-
Torsdag
31 Maj
Datum:2018-05-31 08:15:00 - 2018-05-31 09:00:00
Id:BokningsId_20171222_000000515
Moment:Genrep
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-88027V18-
Aula Nova
Datum:2018-05-31 09:15:00 - 2018-05-31 10:00:00
Id:BokningsId_20171222_000000507
Moment:OBLIGATORISKT SEMINARIUM:
Framtidens biomedicin
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-88027V18-
mgd
P114
Datum:2018-05-31 10:15:00 - 2018-05-31 12:00:00
Id:BokningsId_20171222_000000509
Moment:OBLIGATORISK SEMINARIUM:
Det svåra samtalet på akutmottagningen
Akut/ANIVA period 2
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-88027V18-
anrg, hawn
P201
Datum:2018-05-31 10:15:00 - 2018-05-31 12:00:00
Id:BokningsId_20180115_000000821
Moment:OBLIGATORISKT SEMINARIUM:
Framtidens biomedicin
OBS!! Magnus disponerar tiden.
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-88027V18-
mgd
P114
Datum:2018-05-31 13:15:00 - 2018-05-31 15:00:00
Id:BokningsId_20180221_000001279
Moment:OBLIGATORISK:
Katastrofseminarium - uppgift
Delkurs Akut/AniVA period 2
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-88027V18-
Pär Åstrand
F139
Datum:2018-05-31 13:15:00 - 2018-05-31 15:00:00
Id:BokningsId_20171222_000000511
Moment:OBLIGATORISK SEMINARIUM:
Det svåra samtalet på akutmottagningen
Primärvård period 2
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-88027V18-
anrg, hawn
P201
Datum:2018-05-31 15:15:00 - 2018-05-31 17:00:00
Id:BokningsId_20171222_000000513
Moment:FÖRELÄSNING:
Militärmedicin - Sista föreläsningen på hela programmet

Slutar ca 16:30
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-88027V18-
Pär Åstrand
Hörsal F
Fredag
1 Jun
Datum:2018-06-01 08:15:00 - 2018-06-01 12:00:00
Id:BokningsId_20180126_000000789
Moment:Reservtid för omexaminationer
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-88027V18-
mlhn
Datum:2018-06-01 13:15:00 - 2018-06-01 14:00:00
Id:BokningsId_20171222_000000521
Moment:Genom digital examination - Akut/AniVA
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-88027V18-
mlhn
C3417
Datum:2018-06-01 14:15:00 - 2018-06-01 15:00:00
Id:BokningsId_20180126_000000791
Moment:Genom digital examination - Pirmärvård
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-88027V18-
mlhn
C3417
Lördag
2 Jun
Datum:2018-06-02 13:15:00 - 2018-06-02 17:00:00
Id:BokningsId_20171222_000000523
Moment:Examenshögtid Aula Nova
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-88027V18-
Söndag
3 Jun

V.23
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
4 Jun
Tisdag
5 Jun
Onsdag
6 Jun
Torsdag
7 Jun
Fredag
8 Jun
Lördag
9 Jun
Söndag
10 Jun

V.24
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
11 Jun
Tisdag
12 Jun
Onsdag
13 Jun
Torsdag
14 Jun
Fredag
15 Jun
Lördag
16 Jun
Söndag
17 Jun

V.25
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
18 Jun
Tisdag
19 Jun
Onsdag
20 Jun
Torsdag
21 Jun
Fredag
22 Jun
Lördag
23 Jun
Söndag
24 Jun

V.26
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
25 Jun
Tisdag
26 Jun
Onsdag
27 Jun
Torsdag
28 Jun
Fredag
29 Jun
Lördag
30 Jun
Söndag
1 Jul

V.27
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
2 Jul
Tisdag
3 Jul
Onsdag
4 Jul
Torsdag
5 Jul
Fredag
6 Jul
Lördag
7 Jul
Söndag
8 Jul

V.28
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
9 Jul
Tisdag
10 Jul
Onsdag
11 Jul
Torsdag
12 Jul
Fredag
13 Jul
Lördag
14 Jul
Söndag
15 Jul

V.29
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
16 Jul
Tisdag
17 Jul
Onsdag
18 Jul
Torsdag
19 Jul
Fredag
20 Jul
Lördag
21 Jul
Söndag
22 Jul

V.30
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
23 Jul
Tisdag
24 Jul
Onsdag
25 Jul
Torsdag
26 Jul
Fredag
27 Jul
Lördag
28 Jul
Söndag
29 Jul

V.31
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
30 Jul
Tisdag
31 Jul
Onsdag
1 Aug
Torsdag
2 Aug
Fredag
3 Aug
Lördag
4 Aug
Söndag
5 Aug

V.32
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
6 Aug
Tisdag
7 Aug
Onsdag
8 Aug
Torsdag
9 Aug
Fredag
10 Aug
Lördag
11 Aug
Söndag
12 Aug

V.33
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
13 Aug
Tisdag
14 Aug
Onsdag
15 Aug
Torsdag
16 Aug
Fredag
17 Aug
Lördag
18 Aug
Söndag
19 Aug

V.34
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
20 Aug
Tisdag
21 Aug
Onsdag
22 Aug
Torsdag
23 Aug
Fredag
24 Aug
Lördag
25 Aug
Söndag
26 Aug

V.35
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
27 Aug
Datum:2018-08-27 08:15:00 - 2018-08-27 09:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000251
Moment:Kursintroduktion
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Hörsal C2
Datum:2018-08-27 09:15:00 - 2018-08-27 12:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000161
Moment:FÖRELÄSNING:
ABCDE - teoretisk genomgång
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
naln
Hörsal C2
Datum:2018-08-27 13:15:00 - 2018-08-27 17:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000305
Moment:OBLIGATORISKT:
Initialt omhändertagande, övningar
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Tisdag
28 Aug
Datum:2018-08-28 08:15:00 - 2018-08-28 09:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000175
Moment:FÖRELÄSNING:
Differentialdiagnostik, teoretisk genomgång
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Datum:2018-08-28 11:15:00 - 2018-08-28 12:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000177
Moment:OBLIGATORISKT:
Differentialgenomgång, sammanfattning
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
naln
Datum:2018-08-28 13:15:00 - 2018-08-28 14:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000319
Moment:FÖRELÄSNING:
Icke-tekniska färdigheter
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
raad
Hörsal C1
Datum:2018-08-28 14:15:00 - 2018-08-28 15:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000181
Moment:FÖRELÄSNING:
Indikation för IVA-vård
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Martin Svahn
Hörsal C1
Datum:2018-08-28 15:15:00 - 2018-08-28 17:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000329
Moment:FÖRELÄSNING:
Respirationssvikt på akutmottagning
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Hörsal C1
Onsdag
29 Aug
Datum:2018-08-29 08:15:00 - 2018-08-29 17:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000339
Moment:OBLIGATORISKT:
Övningar, KTC
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Torsdag
30 Aug
Datum:2018-08-30 08:15:00 - 2018-08-30 09:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000185
Moment:FÖRELÄSNING:
Hörnstenar för narkos
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
David Hambre
BIO
Datum:2018-08-30 09:15:00 - 2018-08-30 10:55:00
Id:BokningsId_20180521_000000349
Moment:FÖRELÄSNING:
Anestesirelaterad farmakologi
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Robin Krantz
BIO
Datum:2018-08-30 11:15:00 - 2018-08-30 12:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000353
Moment:FÖRELÄSNING:
Preoperativ bedömning
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Diana Larsson
BIO
Datum:2018-08-30 13:15:00 - 2018-08-30 14:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000369
Moment:FÖRELÄSNING:
Preoperativ bedömning
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Diana Larsson
BIO
Datum:2018-08-30 14:15:00 - 2018-08-30 16:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000361
Moment:FÖRELÄSNING:
Syra-bas-rubbningar och tolkning av ABG
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
snsr
BIO
Datum:2018-08-30 16:15:00 - 2018-08-30 17:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000187
Moment:FÖRELÄSNING:
Balanserad vätsketerapi
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
hsht
BIO
Fredag
31 Aug
Datum:2018-08-31 08:15:00 - 2018-08-31 11:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000199
Moment:
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Hörsal C1
Datum:2018-08-31 11:15:00 - 2018-08-31 12:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000405
Moment:FÖRELÄSNING:
Akut obstretik på AKM
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
knhn
Hörsal C1
Datum:2018-08-31 13:15:00 - 2018-08-31 15:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000407
Moment:FÖRELÄSNING:
Prehospital vård
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Hörsal C1
Datum:2018-08-31 15:15:00 - 2018-08-31 17:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000197
Moment:FÖRELÄSNING:
Odiffrentierad chock
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
naln
Hörsal C1
Lördag
1 Sep
Söndag
2 Sep

V.36
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
3 Sep
Tisdag
4 Sep
Datum:2018-09-04 08:15:00 - 2018-09-04 09:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000471
Moment:Preliminär tid!
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Hörsal C1
Datum:2018-09-04 09:15:00 - 2018-09-04 10:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000463
Moment:FÖRELÄSNING:
Geriatrik
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
xxåaan
Hörsal C1
Datum:2018-09-04 10:15:00 - 2018-09-04 12:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000203
Moment:FÖRELÄSNING:
Äldrepsykiatri
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
mhe
Hörsal C1
Datum:2018-09-04 13:15:00 - 2018-09-04 15:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000479
Moment:FÖRELÄSNING:
Smittskydd, beredskap och mediahantering
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
hfd
Hörsal C1
Datum:2018-09-04 15:15:00 - 2018-09-04 17:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000205
Moment:FÖRELÄSNING:
De åldrande njurara och levern
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Mirabela Juresta
Hörsal C1
Onsdag
5 Sep
Datum:2018-09-05 08:15:00 - 2018-09-05 10:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000521
Moment:FÖRELÄSNING:
De åldrande kärlen och hjärtat
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Izabela Szafranowska-Kubalska
Hörsal C1
Datum:2018-09-05 10:15:00 - 2018-09-05 12:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000207
Moment:FÖRELÄSNING:
Geriatriks farmakologi
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Michael Holmer
Hörsal C1
Datum:2018-09-05 13:15:00 - 2018-09-05 15:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000209
Moment:FÖRELÄSNING:
Den åldrade hjärnan
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Michael Holmer
Hörsal C1
Datum:2018-09-05 15:15:00 - 2018-09-05 16:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000553
Moment:FÖRELÄSNING:
Läkemedelsinteraktioner
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
kapo
Hörsal C1
Torsdag
6 Sep
Datum:2018-09-06 08:15:00 - 2018-09-06 10:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000325
Moment:FÖRELÄSNING:
Allmänmedicinskt arbetssätt och uppgifter under VFU primärvård
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Eva Melander, mlhn
Hörsal C1
Datum:2018-09-06 10:15:00 - 2018-09-06 12:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000599
Moment:FÖRELÄSNNING:
Akut psykiatrik
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
adai
Hörsal C1
Datum:2018-09-06 13:15:00 - 2018-09-06 16:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000329
Moment:FÖRELÄSNING:
Allmän palliativ vård
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Ann Dalius, Mathias Sandström
Hörsal C1
Fredag
7 Sep
Datum:2018-09-07 08:15:00 - 2018-09-07 12:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000333
Moment:OBLIGATORISK TEMADAG:
Alkohol
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Johan Riström
Hörsal C1
Datum:2018-09-07 13:15:00 - 2018-09-07 14:00:00
Id:BokningsId_20180504_000000335
Moment:OBLIGATORISK TEMADAG:
Alkoholens roll i våldet enligt nyare svensk forskning
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
akm
Hörsal C1
Datum:2018-09-07 14:15:00 - 2018-09-07 15:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000807
Moment:Utvärdering campusvecka 1-2
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
lkd, mlhn, raad, xxåaan
Hörsal C1
Lördag
8 Sep
Söndag
9 Sep

V.37
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
10 Sep
Tisdag
11 Sep
Onsdag
12 Sep
Torsdag
13 Sep
Fredag
14 Sep
Lördag
15 Sep
Söndag
16 Sep

V.38
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
17 Sep
Tisdag
18 Sep
Onsdag
19 Sep
Torsdag
20 Sep
Fredag
21 Sep
Lördag
22 Sep
Söndag
23 Sep

V.39
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
24 Sep
Tisdag
25 Sep
Onsdag
26 Sep
Torsdag
27 Sep
Fredag
28 Sep
Lördag
29 Sep
Söndag
30 Sep

V.40
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
1 Okt
Tisdag
2 Okt
Onsdag
3 Okt
Torsdag
4 Okt
Fredag
5 Okt
Lördag
6 Okt
Söndag
7 Okt

V.41
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
8 Okt
Tisdag
9 Okt
Onsdag
10 Okt
Torsdag
11 Okt
Fredag
12 Okt
Lördag
13 Okt
Söndag
14 Okt

V.42
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
15 Okt
Tisdag
16 Okt
Onsdag
17 Okt
Torsdag
18 Okt
Fredag
19 Okt
Lördag
20 Okt
Söndag
21 Okt

V.43
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
22 Okt
Tisdag
23 Okt
Onsdag
24 Okt
Torsdag
25 Okt
Fredag
26 Okt
Lördag
27 Okt
Söndag
28 Okt

V.44
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
29 Okt
Datum:2018-10-29 08:15:00 - 2018-10-29 11:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000813
Moment:FÖRELÄSNING:
Traumaomhändertagande och konsekvenserna av massiv blödning
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Hörsal C1
Datum:2018-10-29 14:15:00 - 2018-10-29 15:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000833
Moment:Introduktion katastrofmedicin
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Anton Ahlbäck
Hörsal C1
Datum:2018-10-29 15:15:00 - 2018-10-29 16:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000839
Moment:FÖRELÄSNING:
Hjärndödsdiagnostik
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
msoa
Hörsal C1
Tisdag
30 Okt
Datum:2018-10-30 08:15:00 - 2018-10-30 10:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000843
Moment:OBLIGATORISK TEMADAG:
Ledarskap
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Kim Thorsén
Hörsal C3
Datum:2018-10-30 10:15:00 - 2018-10-30 12:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000845
Moment:OBLIGATORISK TEMADAG:
Ledarskap
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Kim Thorsén
C2202, C2407, C2409, C3417, Hörsal C3
Datum:2018-10-30 13:15:00 - 2018-10-30 15:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000849
Moment:OBLIGATORISK TEMADAG:
Seminarium
Grupp Akut/ANIVA period 1
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Kim Thorsén
C2202, C2407, C2409, C3417, Hörsal C3
Datum:2018-10-30 15:15:00 - 2018-10-30 17:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000881
Moment:OBLIGATORISK TEMADAG:
Seminarium
Grupp primärvård period 1
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Kim Thorsén
C2202, C2407, C2409, C3417, Hörsal C3
Onsdag
31 Okt
Datum:2018-10-31 08:15:00 - 2018-10-31 17:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000889
Moment:OBLIGATORISK:
Katastrofövning
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Anton Ahlbäck
Hörsal C3
Torsdag
1 Nov
Datum:2018-11-01 08:15:00 - 2018-11-01 10:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000899
Moment:OBLIGATORISKT SEMINARIUM:
Äldrepsykiatri
Grupp Akut/ANIVA period 1
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
C2407
Datum:2018-11-01 08:15:00 - 2018-11-01 10:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000909
Moment:OBLIGATORISKT SEMINARIUM:
Försäkringsmedicin
Grupp Primärvård period 1
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Hans Ruborg
C2409
Datum:2018-11-01 10:15:00 - 2018-11-01 12:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000915
Moment:OBLIGATORISKT SEMINARIUM:
Äldrepsykiatri
Grupp Primärvård period 1
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
C2407
Datum:2018-11-01 10:15:00 - 2018-11-01 12:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000917
Moment:OBLIGATORISKT SEMINARIUM:
Försäkringsmedicin
Grupp Akut/ANIVA period 1
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Hans Ruborg
C2409
Datum:2018-11-01 13:15:00 - 2018-11-01 15:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000921
Moment:FÖRELÄSNING:
Standardiserade vårdförlopp - SVF
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Håkan Fermhede
Hörsal C1
Datum:2018-11-01 15:15:00 - 2018-11-01 17:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000923
Moment:FÖRELÄSNING:
Framtidens biomedicin
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
mgd
Hörsal C1
Fredag
2 Nov
Datum:2018-11-02 08:15:00 - 2018-11-02 12:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000929
Moment:OBLIGATORISKT SEMINARIUM:
Den professionella verktygslådan
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
hawn, knfn, ktnn
Hörsal C1
Datum:2018-11-02 13:15:00 - 2018-11-02 17:00:00
Id:BokningsId_20180521_000000957
Moment:SEMINARIUM (frivilligt):
Snart examen - vad händer sen?
Obs! Anmälan krävs
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Hörsal C1
Lördag
3 Nov
Söndag
4 Nov

V.45
2018
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
Måndag
5 Nov
Datum:2018-11-05 08:15:00 - 2018-11-05 17:00:00
Id:BokningsId_20180521_000002393
Moment:Muntlig examination
Resurser:Läkarprogrammet termin 11
MC5011-81013H18-
Tisdag
6 Nov
Onsdag
7 Nov
Torsdag
8 Nov
Fredag
9 Nov
Lördag
10 Nov
Söndag
11 Nov

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
Ann Dalius      
Anton Ahlbäck      
David Hambre      
Diana Larsson      
Eva Melander      
Hans Ruborg      
Håkan Fermhede      
Izabela Szafranowska-Kubalska      
Johan Riström      
Kim Thorsén      
Martin Svahn      
Mathias Sandström      
Michael Holmer      
Mirabela Juresta      
Pär Åstrand      
Robin Krantz      
adai Ahmed Al-Wandi  
akm Åsa Källström  
anrg Ann-Kristin Rönnberg  
hawn Helena Walfridsson  
hfd Hans Fredlund  
hsht Hans Hjelmqvist  
kapo Katarina Persson  
knfn Karin M Franzén  
knhn Karin Hildén  
ktnn Kerstin Nilsson  
lkd Lisa Kurland  
mgd Magnus Grenegård  
mhe Mats Humble  
mlhn Mikael Hasselgren  
msoa Magnus Olivecrona  
naln Niclas Lewisson  
raad Rebecca Ahlstrand  
snsr Stephan Schwager  
xxåaan Åsa Andersson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Aula Nova   1 Novahuset 524
BIO   1 Forumhuset 75
C2202 Sammanträdesrum 2 Campus USÖ 18
C2304 Grundutbildningslab 2 Campus USÖ 0
C2407 Seminarierum 2 Campus USÖ 24
C2409 Seminarierum 2 Campus USÖ 24
C3417 Anatomirum 3 Campus USÖ 24
F139 Lärosal 1 Forumhuset 46
Hörsal C1 Hörsal 1 Campus USÖ 90
Hörsal C2 Hörsal 1 Campus USÖ 90
Hörsal C3 Hörsal 1 Campus USÖ 90
Hörsal F Hörsal 1 Forumhuset 90
P114 Lärosal 1 Prismahuset 40
P201 Lärosal 2 Prismahuset 46
P204 Lärosal - Runda bord 2 Prismahuset 65

Kurser  
Id Kursnamn
MC5011-81013H18- Medicin, avancerad nivå, Komplexa medicinska problem
MC5011-88027V18- Medicin, avancerad nivå, Komplexa medicinska problem

Program  
Id Programnamn
Läkarprogrammet termin 11  

Ny sökning | Hämta iCal fil | Textformat
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.
Det finns bokningar denna dag som inte visas på
schemat eftersom de inte ligger inom intervallet
för timmarna som visas.