Schema
Kurs: 75MV010-, 7500-MV Suicidology for doctoral students
Datum: 2022-09-29 - 2023-03-28
 
Utskrivet: 2022-09-24 18:24:08
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Grupp Sign Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 39, 2022
 Tor29 Sep10:00-10:30   Fotis Papadopoulos, fur, Gergö Hadlaczcy, tbkC2407 Introduktion2022-05-16
   11:00-12:30   Kristian PetrovC2407 Historisk tillbakablick2022-05-12
   13:30-15:00   Fotis PapadopoulosC2407 Terminologi /nomenklatur, epidemiologi, riskfaktorer2022-05-12
   15:30-16:30    C2407 Gruppdiskussioner2022-08-29
 Fre30 Sep09:00-10:30   Vladimir CarliC2407 Suicidprevention på olika nivåer2022-05-12
   11:00-12:00   Vladimir CarliC2407 Prediktion av suicid och aktuell evidens2022-05-12
   13:00-14:00   Fotis Papadopoulos, furC2407 Workshop: Suicidriskbedömning i praktiken2022-05-12
   14:30-15:30   Fotis Papadopoulos, furC2407 Rollspel2022-05-12
   15:30-16:30   tbkC2407 Instruktioner hemstudier2022-05-05
 
Vecka 40, 2022
 Tor6 Okt09:00-12:00   Ullakarin NybergC4413 Etiskt förhållningssätt, kvalitativ forskning och bemötande, reflektion kring risk-nytta vid etikansökning2022-05-13
   13:00-14:30   tbkC4413 Förklaringsmodeller för suicidalitet, gruppdiskussioner2022-05-17
   14:30-16:00    C4413 Journal-club2022-05-05
 Fre7 Okt09:00-10:30   tbkC2409 Exempel kvalitativ forskning inom suicidområdet2022-05-13
   11:00-12:30   furC2409 Kvalitetsgranskning av artikel2022-05-12
   13:30-15:30   Gergö HadlaczcyC2409 Forskningsmetodik (Metaanalys), suicidspecifika fallgropar2022-05-12
   15:30-16:00   tbkC2409 Instruktioner / frågor kring examinationsuppgift2022-05-05
 
Vecka 42, 2022
 Tor20 Okt09:00-12:00   tbkHörsal C3 Evidensbaserade interventioner vid suicidal ideation/beteende2022-08-22
   13:00-14:00   GästföreläsareC2409 Genusperspektiv2022-05-13
   14:30-16:30   Gergö HadlaczcyC2409 Tillämpad kunskap – fallbeskrivning och forskningsidéer2022-05-12
 Fre21 Okt10:00-16:00    C2409 Examinationsseminarium, opponering, kursutvärdering2022-05-05

Signaturer  
Sign Förnamn Efternamn Fritext
Fotis Papadopoulos      
Gergö Hadlaczcy      
Gästföreläsare      
Kristian Petrov      
Ullakarin Nyberg      
Vladimir Carli      
fur Fides Schuckher  
tbk Tabita Sellin Jönsson  

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
C2407 Seminarierum 2 Campus USÖ 24
C2409 Seminarierum 2 Campus USÖ 24
C4413 Seminarierum 4 Campus USÖ 40
Hörsal C3 Hörsal 1 Campus USÖ 90

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder